En rød løper for syklistene er anlagt i Møllergata.

Rød løper for syklister i Møllergata

Syklistene i Møllergata har fått sin egne røde løper, noe som skal gjøre det enklere både for syklister og bilister.

Det rød/grønne byrådet i hovedstaden er opptatt av gode kår for syklister, og presser bilene ut til fordel for tohjulingene.

I stadig flere gater er parkeringsplasser fjernet, og sykkelfelt anlagt.

Møllergata

Sist ut er enveiskjørte Møllergata, hvor en rød løper er lagt fra Maridalsveien og nesten bort til Stortorget, slik at syklistene kan sykle i begge retninger

Borte er er alle parkeringsplassene på venstre side ned mot Stortorget.

Da Dagsavisen var ute og tok bilder i Møllergata, var syklistene som var ut akkurat da litt frustrerte over det nye sykkelfeltet.

– Skal det brukes når vi sykler begge veier? lurte en syklist.

Dagsavisen har de siste dagene observert mange syklister tråkkende avgårde på feil side av veien i Møllergata.

– Dette er noe vi prøver ut i flere enveiskjørte gater med lav fartsgrense, slik at syklistene kan sykle i begge retninger. I kjøreretningen skal man kunne dele kjørebanen med bilistene, mens man i motsatt retning bruker sykkelfeltet. Sykkelfeltet vil bli merket som vanlige sykkelfelt, og når det står ferdig vil det være mer selvforklarende, sier byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg til Dagsavisen.

I år vil byrådet rulle ut 11 kilometer med sykkelveier ulike steder i byen.

– Sykkelfeltet i Møllergata er en viktig del av byrutene i sentrum. Vi har gjort det samme i Markveien og i Sarpsborggata, sier byråden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sykkelby

Visjonen i sykkelstrategien til Oslo er at Oslo skal bli en sykkelby for alle. Gjennom ulike mål og tiltak på kort og lang sikt jobbes det systematisk med å gjøre Oslo til en tryggere by å sykle i. Strategiens hovedmå, som ble oppjustert i byrådsplattformen, er nå  en sykkelandel på alle hverdagsreiser på 25 prosent innen 2025. 

Sykkelprosjektet ble etablert i 2010, og var lenge organisert som en midlertidig etat under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Fra og med 1. juli 2016 er Sykkelprosjektet underlagt Bymiljøetaten.

–  I Møllergata har Sykkelprosjektet samarbeidet med næringslivet, blant annet med tanke på løsninger for varelevering og HC-parkering sier byråden.

Stor økning

Det er registrert en stor økning i antall syklister i Maridalsveien, og det er derfor viktig at traseen forlenges til Møllergata og gjennom sentrum. I dag er Møllergata enveisregulert, også for sykkel. Å legge til rette for sykling i begge retninger vil øke fremkommeligheten og tryggheten for syklister.  

Det har ikke latt seg gjøre å ivareta hensynet til helt nødvendig varelevering og samtidig tilrettelegge for toveis sykling på strekningen mellom Eva Kolstads gate og Grensen innenfor strakstiltakenes rammevilkår. Derfor blir sykkeltraseen i disse kvartalene i første omgang lagt i Grubbegata, skriver Oslo kommune på sine nettsider.