Edvard Munchs Ekely med eplehagen i bakgrunnen. Bjarne Melgaards ønske om å bygge «A House to Die In» i samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta har vakt reaksjoner.

Riksantikvaren sender «dødshus»-søknad i retur

Riksantikvaren sender søknaden for Bjarne Melgaards «dødshus» tilbake for ny utredning og behandling. Begrunnelsen er at det mangler vesentlig dokumentasjon.

 

Av Alexander Vestrum

«A House to Die In» er et samarbeid mellom kunstneren Bjarne Melgaard og arkitektfirmaet Snøhetta. Huset er planlagt bygd på deler av tomta der Edvard Munchs hus sto i Ullern bydel i Oslo. Dette området er delvis fredet.

Savner dokumentasjon

– Som klageinstans skal Riksantikvaren påse at saken er godt nok opplyst før vedtaket fattes. Etter vår vurdering gir ikke dokumentasjonen som følger søknaden, et tilstrekkelig grunnlag til å kunne bedømme dispensasjonsvedtaket og realitetsbehandle klagene. Vi sender saken tilbake til Byantikvaren, ikke minst for å sikre at også klagerne skal få mulighet til å ta stilling til den nye dokumentasjonen når den kommer, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Sterke protester

Prosjektet har ført til sterke protester – både hos naboer og en rekke kunstnere, som mener at arven etter Edvard Munch ikke ivaretas godt nok.

I prosjektet er det kun underjordisk atkomst og vannspeil med underjordisk atelier som ligger innenfor fredningsområdet, og dermed er det kun dette Riksantikvaren skal behandle som en dispensasjonssak

Boligdelen som er planlagt over bakken, ligger utenfor fredningsgrensen og er ikke en sak for Riksantikvaren, understrekes det.

Ikke for eller mot

– Riksantikvaren skal ikke ta stilling for eller mot «A House to Die In». Vår oppgave er å vurdere om det er grunnlag for å gi dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. Det vil si om det er mulig å gjøre endringer i det fredede området, sier avdelingsdirektør Geiran.

Riksantikvaren etterlyser særlig illustrasjoner av den foreslåtte hovedinngangen til atelieret, utredning av konsekvenser som følge av terrenginngrepet og vurdering etter naturmangfoldsloven. (NTB)

Kommentar: Dødsens alvor