BEDRE KVALITET: Oslolufta er blitt bedre i følge byrådet. Men forsatt er det mye å gå på. FOTO: Erik Johansen/NTB scanpix

Renere osloluft

Oslolufta er renere enn noen gang, og nærmer seg den lovpålagte grensa for luftforurensning.

– Men Oslolufta er ikke friskmeldt. Men dette viser et vår politikk virker, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Handlingsplan

– Grønn politikk virker. I 2017 ble Oslolufta betydelig forbedret. Det skyldes i hovedsak at stadig flere reiser kollektivt, sykler og går, og at vi ser en rekordvekst i bruk av elbil. De som forurenser lufta mest, som de med dieselbil og eldre lastebiler, må nå betale mer for dette. I tillegg ble vi i 2017 hjulpet av at været var bra for lufta, sier byråden til Dagsavisen.

Også Norges astma og allergiforbund er glade for utviklingen.

– Dette er gledelige nyheter. Det bekrefter det Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har påpekt i alle år; at det er de langsiktige virkemidlene som har best effekt på byluften. Byens innbyggere har sammen gjort en innsats, og forhåpentligvis kan vi nå unngå de langt mer drastiske strakstiltakene i fremtiden, sier rådgiver Hogne Skogesal i NAAF.

I mai 2015 vedtok bystyret en handlingsplan for lokal luftkvalitet i Oslo. Og en rekke tiltak er i iverksatt, ifølge byrådets handlingsplan.

Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning.

Deler av Ring 1 også omfattes av dieselforbudet.

Gjennom Klima- og energifondet er det gitt støtte til utskifting av gamle vedovner.

Tids- og miljødifferensierte bomtakster i bomringen.

Kollektivtilbudet i Oslo er blitt betydelig styrket, og mer enn halvparten av jobbreiser foretas nå med kollektive transportformer.

Høsten 2016 ble det innført redusert hastighet (miljøfartsgrense) på hovedveier med høyere fartsgrense enn 60 km/t fra 1. november-30. april.

Les også: Dieselbilen må stå – ikke barn og unge med astma

Styrket tiltak mot svevestøv, som økt renhold av veiene i perioder med forventet mye svevestøv.

– Dette er gode nyheter for alle oss som bor i Osloområdet, men det betyr ikke at vi er i mål. Luftforurensningen er fortsatt så alvorlig at vi i januar 2017 ble nødt til å innføre et midlertidig dieselforbud. I handlingsplanen for bedre luftkvalitet som byrådet nettopp har lagt fram, ligger det til grunn at lufta endelig er i ferd med å bli bedre, men at det likevel er nødvendig med flere tiltak.

Les også: Regjeringen sier ja til økt bomavgift mot luftforurensning

Rekordtid

– I altfor mange år har politikerne vært redd for å ta tak i årsakene til luftforurensning. Nesten 80 prosent av NO2-utslippene i Oslo kommer fra veitrafikken. Siden vi kom inn i byråd har vi på rekordtid gjennomført en lang rekke tiltak som rushtidsavgift, miljødifferensierte bompenger, nye landstrømanlegg på havna, femdoblet vasking av veier og ikke minst fått på plass over 1.000 nye avganger i uka i kollektivtrafikken. Dette er politikk som fungerer, sier Lan Marie Berg, som har mer på skrytelista.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– I den nye handlingsplanen legger vi opp til å elektrifisere øybåtene og Nesoddferga så raskt som mulig, stille krav om nullutslippskjøretøy og utslippsfri anleggsdrift når kommunen bygger eller kjøper inn varer og tjenester, det blir dyrere å kjøre forurensende lastebiler og vi planlegger nye støtteordninger spesielt rettet mot varelevering. Det viktigste er likevel at fortsetter å prioritere myke trafikanter og kollektivreisende, sier byråden.