Utsettelsene har allerede vært for mange. Nå må det bli iverksatt tiltak som fører til bedre luftkvalitet i Oslo den kommende vinteren, anmoder Guri Melby (V).

– Redd liv nå

Det er viktigere å redde liv enn å ta hensyn til hva et departement mener om lavutslippssoner, mener Guri Melby.

 

Venstrepolitikeren oppfordrer nå byrådet i Oslo til å fortsette arbeidet med å få på plass både lavutslippssoner og miljødifferensierte bomtakster så fort som mulig, selv om Samferdselsdepartementet sier nei til begge disse virkemidlene samtidig.

– Jeg skal like å se den instansen som er negativ til at byrådet gjør dette, når det er et stort flertall for både lavutslippssoner og miljødifferensierte bompenger ikke bare i Stortinget, men også i bystyret i Oslo, sier Melby.

– Folkehelseinstituttet meldte tidligere denne uka at det årlig er 185 mennesker som dør på grunn av luftforurensning i Oslo.

– Ja, det er det som er selve poenget. Når vi vet hvor skadelig luftforurensningen er, er det uansvarlig å ikke gjøre noe med dette. Vi kan ikke fortsette å leve med at så mange dør, svarer Melby.

Hun har tidligere oppfordret Oslo til sivil ulydighet for å få på plass permanente lavutslippssoner: Venstre-topp oppfordrer til sivil ulydighet

– I strid med Stortinget

Dagsavisen har i en rekke artikler omtalt forslaget til forskrift om lavutslippssoner som Samferdselsdepartementet sendte ut på høring i sommer. Forslaget er i strid med det Stortinget har forutsatt, er det påpekt fra flere hold. Melby påpeker det samme.

– Poenget med vedtaket Stortinget fattet for halvannet år siden, var å gi kommunene flere virkemidler, og at de må få gjøre det de trenger for å bedre luftkvaliteten. Ulike byer har ulike behov. Når Samferdselsdepartementet legger begrensinger, oppnår vi ikke det Stortinget ville. Dette er veldig skuffende, påpeker Melby.

– Jeg kan ikke forstå at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan få gjøre dette, tilføyer hun.

Også Aps Jan Bøhler mener at Frp-statsråden ikke kan iverksette forskriften til lavutslippssoner slik den nå foreligger. Solvik-Olsen har i et brev til Bøhler nøyd seg med å svare at han vil gjennomgå høringssvarene før han uttaler seg om forskriften.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dødelig syk

I august kunne Dagsavisen fortelle om småbarnsmoren Dyanne Søraas som har fått uhelbredelig lungekreft. Legene vet ikke hvorfor Søraas, som bor på Sagene i Oslo, har fått lungekreft, men en hypotese er at sykdommen kan skyldes at hun har bodd i flere byer med høy luftforurensning.

Nå frykter Søraas og ektemannen hva den til tider sterkt forurensede lufta i Oslo kan komme til å gjøre med helsa til datteren Naomi på to og et halvt år.

– Jeg er redd for at arbeidet med de nødvendige tiltakene for å oppnå bedre luftkvalitet i Oslo kan stanse opp, eller bli ytterligere forsinket på grunn av Samferdselsdepartementets forslag til forskrift, sier Melby.

Planen om at det skal bli dyrere for dieselbiler å kjøre gjennom bomringen fra 1. mars neste år, ser allerede ut til å ryke. Det kunne utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet opplyse til NRK for få dager siden.

Les også: Irritert over at Høyre er tause

Debatt: Ketil Solvik-Olsen undergraver lokale miljøtiltak