Raymond Johansens eldremilliard

Oslo skal bygge 13 nye sykehjem de neste årene. Nå blar Raymond Johansen (Ap) og byrådet opp en milliard for å få fart på arbeidet.

Fram mot 2023 skal Oslo bygge 1500 nye sykehjemsplasser fordelt på 13 sykehjem. I tillegg skal det bygges 600 nye omsorgsboliger for eldre som trenger hjelp, men som ikke er syke nok til å havne på sykehjem.

Slikt koster penger, og nå blar byrådet opp en milliard i budsjettet for 2020 for å sette i gang arbeidet.

– Man skal være trygg på at det står en omsorgsbolig eller sykehjemsplass når man trenger det. Derfor gjør vi nå en ekstrem oppussing, og åpner sju sykehjemsrom og tre omsorgsleiligheter hver uke gjennom hele neste bystyreperiode. Det har vært mange planer over flere år, men den endelige finansieringen av dette løftet kommer i 2020-budsjettet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen.

Les også: Tajik vil bytte ut kommersielle sykehjem med ideelle

Flere eldre

De siste årene har vi faktisk hatt en nedgang i antallet eldre i Oslo. Men i løpet av neste bystyreperiode kommer denne trenden til å snu. Oslo vil få 50.000 flere eldre og en dobling av antallet personer over 80 år de neste 20 årene.

– Jeg ser på det som en utrolig spennende utfordring for et styringsparti som Arbeiderpartiet å forberede Oslo veksten i eldrebefolkningen, sier Johansen.

Pub og trening

Han understreker at alle de nye sykehjemmene skal få egne bad, og brukerne skal velge selv om de vil bo aleine eller sammen med noen de er glad i, og sier at de nye sykehjemmene skal bli hjem, ikke bare institusjoner. De eldre skal også få velge mat fra en meny.

– I tillegg skal sykehjemmene ha tilbud som treningsrom, kafé, sparom, pub, sansehager, dagligvareforretning og besøkshunder for å skape trivsel og et bedre hverdagsliv for dem som bor der. Alle sykehjemmene skal åpnes opp for nærmiljøet, nabolaget og frivilligheten, og noen av sykehjemmene skal bygges i landsbyformat, sier Johansen.

Les også: – Selv om det blir kjøkken på hvert sykehjem, er ikke problemet løst

Fakta om eldresatsingen

  • I dag har Oslo har 43 sykehjem og helsehus med til sammen 4160 plasser.
  • Oslo har i dag 9 Omsorg+-boligkomplekser med 680 omsorgsleiligheter og 100 omsorgsleiligheter for eldre med kognitiv svikt.
  • I Oslo-budsjettet for 2020 er det lagt inn midler til å bygge rundt 1500 nye sykehjemsrom fordelt på 13 sykehjem og rundt 600 nye omsorgsboliger fordelt på åtte boligkomplekser. Den totale prisen blir 8,2 milliarder.
  • Alt skal stå klart innen utgangen av 2023.
  • Det er anslått at Oslo vil få 50.000 flere eldre de neste 20 årene, blant annet en dobling av antallet personer over 80 år.