Raymond Johansen har tillit til Inga Marte Thorkildsen

Byrådslederen konkluderte til skolebyrådens fordel i varslingssakene, på alle punkter, men kom også med kritikk. – Jeg er enig i at sms-en kunne vært formulert annerledes.


Byrådsleder Raymond Johansen kalte i formiddag inn til pressekonferanse på Rådhuset for å redegjøre for varslene mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Oslo kommune kjenner ikke til lignende saker der det er varslet mot et sittende byråd, åpnet byrådslederen.

Deloitte og kommuneadvokaten har vært involvert i prosessen og lagt grunnlag for behandlingen av varslene, men Johansen er tydelig på at det bare er han som kan konkludere, ettersom byrådene kun sitter så lenge de har byrådslederens tillit.

Kommuneadvokaten konkluderer med at byråd Inga Marte Thorkildsen ikke inhabilt har pålagt kommunale virksomheter å benytte seg av tjenester fra sin tidligere arbeidsgiver Forandringsfabrikken, ifølge Johansen.

Kommuneadvokaten har også vurdert en sms Thorkildsen sendte til en Oslo-rektor:

«Vi har jo et utviklingsarbeid nå kalt "barnehjernevernet". I første omgang sterkt fokusert mot 0–6 årsgruppen, men målet er at skolene skal være en del av dette etter hvert. Da er det lett å glemme spesialskolene, og det må vi ikke! Kunne et alternativ være at du sender meg eller SV (så slipper vi å journalføre noe) et notat med viktige innspill fra deg?», skrev hun i sms-en.

– Jeg er enig i at sms-en kunne vært formulert annerledes, sier Raymond Johansen.

Konklusjonen er likevel at dette ikke er et regelbrudd.

Også i spørsmålet om gjengjeldelse, i konflikten med Undervisningsdirektør Astrid Søgnen, blir Thorkildsen frikjent av kommuneadvokaten, ifølge Johansen.

Også påstanden om at Thorkildsen ikke ar overholdt opplysningsplikten ble tilbakevist.

– Byrådens informasjonsplikt til kommunens organer er godt ivarett, sier byrådslederen.

Les også: Carl I. Hagen: Virker som om varslerne vil bli kvitt en byråd de ikke liker

Full tillit

Seks uker er gått med til med intervjuer med vitner for å belyse og eventuelt verifisere varselen mot Thorkilden om utilbørlig oppførsel, fortalte Johansen.

Intervjuene viser at det er stor forskjell på hvordan episoder fra møter oppfattes av medarbeidere i Utdanningsetaten og fra byrådsavdelingene, sa han om trakasserings-anklagene mot Thorkildsen.

– Jeg har tatt for meg påtand for påstand. Vi må nok leve med at det nå i ettertid ikke er mulig å fastslå hvilke ord som er falt og hvordan de har blitt sagt, sier Johansen.

– Jeg har hatt et langt liv i poliyikkern, og deltatt i møter med svært høy temperatur. Jeg har lært meg at vi er avhengig av et godt forhold mellom politisk ledelse og administrajon. Jeg ser at her kan enkelthendelser ha blitt oppfattet som vanskelig. Men jeg har ikke kunnet fastslå regelbrudd som rokker ved min tillit til Inga Marte Thorkildsen, konkluderer Raymond Johansen.

Dagsavisen ønsket å vite mer om de konkrete påstandene i varslene, blant annet om at Thorkildsen skal ha skreket og grått i møter.

– Det blir mye påstand mot påstand, men noen av de epsodene er nok moderert i intervjuene, svarte Raymond Johansen.

Les også: Astrid Søgnen kan bli omplassert og heve millionlønn

Tre varsler

Det er kommet totalt tre varsler mot Thorkildsen. Det første varselet kom i begynnelsen av september fra flere ledere i Utdanningsetaten, der det ble varslet om Thorkildsens lederstil. Varslerne beskriver Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen har selv uttalt at samarbeidsforholdet med etaten har vært vanskelig over lang tid og at hun har savnet «samarbeidsvilje og lagarbeid».

Det andre varselet ble kjent 18. september, og handlet om Thorkildsens uttalelser i mediene etter det første varselet. Varslerne mente uttalelsene hennes brøt med forbudet mot gjengjeldelse mot varslere.

Det tredje varselet kom 26. september, det var rettet både mot Thorkildsen og byrådslederens kontor og handlet om lekkasjer fra fortrolige møter og interne dokumenter.

Det siste varslet har blitt behandlet av Oslo kommunes varslingsråd.

Konflikt med Søgnen

Flere har tolket varslene inn i en maktkamp mellom Thorkildsen og leder av utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen.

Det var Dagsavisen som først avslørte at varslene mot Thorkildsen kom sent på kvelden samme dag som byrådsleder Raymond Johansen, i et møte med Søgnen, personlig uttrykte at byrådet ønsket at hun skulle gå av når hun 8. november fylte 67 år.

Raymond Johansen har bekreftet at han ba Astrid Søgnen om å gå av. Søgnen ble tilbudt en annen stilling, et tilbud hun ifølge advokaten hennes nektet å godta, ifølge byrådslederen.

Søgnen har ikke ville kommentere disse opplysningene verken overfor NTB eller andre medier.

Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap. Kort tid etter at hun tiltrådte skal samarbeidet med etatsledelsen ha blitt anstrengt. For offentligheten ble det synlig under den såkalte Malkenes-saken noen måneder senere, som endte i at byråden instruerte etaten om å styrke ytringskulturen i Oslo-skolen, skriver Aftenposten. (NTB)

Les også: Dette er sakene som kan skape problemer for byråd Thorkildsen (Dagsavisen+)