Talsmann for Østensjø-foreldre Tommy Nysveen er opprørt over Utdanningsetaten. FOTO: PRIVAT

Raser over skolegrenser

I dag endret Utdanningsetaten skolegrensene for 29 skoler i Oslo. Det har fått berørte foreldre til å rase.

– Jeg har lest igjennom beslutningen til Utdanningsetaten, og jeg må si at jeg er rimelig dypt rystet, sier Tommy Nysveen til Dagsavisen.

Engasjement

Han er talsmann for foreldregruppa ved Østensjø skole.

– For meg virker det som om de ikke har hatt en reell høringsrunde. Denne løsningen er ikke god, sier han videre.

– Vi har gått gjennom alle høringssvarene, og alternative løsninger er vurdert. Vi prioriterer en permanent utvidelse av skolen, og mener at den eneste realistiske løsningen i mellomtiden er inntaksområdeendring, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen til Dagsavisen.

På Østensjø har det vært et voldsomt lokalt engasjement mot endring av skolegrensene, og de har overlevert Utdanningsetaten 700 underskrifter som går imot endringene av skolegrensene.

Slik Utdanningsetaten har lagt til grunn, vil 23 førsteklassinger fra høsten måtte gå på en annen skole enn Østensjø, som ville vært det naturlige valget.

– 18 må gå på Godlia, mens fem må gå på Manglerud skole, sier Nysveen.

I begrunnelsen fra Utdanningsetaten heter det: «Manglerud og Østensjø skoler har for mange skolestartere i forhold til skolenes dimensjonering. Både Godlia og Manglerud skoler har noe ledig kapasitet i skoleanleggene, og tar inn én ekstra klasse hver. Områder foreslås overført fra Østensjø skole til Godlia og Manglerud skole.»

LES OGSÅ: – Vi forstår det er vanskelig når søsken skilles

Ikke politisk

– Hele lokalsamfunnet er enige i at dette utkastet er uakseptabelt. Vi forlanger at skolebyråden kommer på banen, og rydder opp, sier Nysveen.

Men skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har ingenting med denne saken å gjøre. Like fremt sa nåværende ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV) til lokalavisen Nordstrands Blad i juni, at «i det øyeblikket barna har lang skolevei, begynner foreldrene å kjøre, og da blir skoleveien farligere. Det må være et mål at de minste får gå til skolen». Hun lovet da å følge saken videre. Men etaten har opprettholdt sine høringsforslag  og sender nå førsteklassinger ved Østensjø til skoler som ligger lenger unna. 

– Årlig fastsettelse av skolegrenser er delegert til Utdanningsetaten, og er en administrativ og ikke en politisk beslutning. Dette har vært praksis i mange år. Det er vanlig arbeidsdeling at politiske organer tar prinsipielle beslutninger, slik som skolebehovsplanen, og at administrasjonen basert på dette fatter beslutninger om enkeltsaker og enkeltelever, for eksempel skolegrenser, skriver byrådssekretær Halvard Hølleland, ved byrådsavdeling for kunnskap og utdanning i en e-post til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Legger skylden på Høyre-byråden

Byrådssekretær Hølleland mener det forrige Oslo-byrådet har planlagt for dårlig og at vi nå ser konsekvensen av dette. 

–  Oslo kommune har ikke hatt et godt nok kunnskapsgrunnlag for utbygging av osloskoler, og ikke en politikk som tar høyde for risikoen som er knyttet til fødselsrater, barnehagetall, skoleinnskrivingstall og flyttemønster. Derfor har vi det siste året sett svært mange endringer i skolegrensene, og bare i år er det sendt ut forslag til endringer ved 28 skoler, skriver Hølleland og lover å endre måten kommunen arbeider med skolebehovsplanen på:

–  Det er viktig at kommunen har flere alternative skoleprosjekter, har mulighet til å klargjøre prosjekter for raskere ferdigstillelse og også sikrer strategiske tomtekjøp. Ikke minst er det viktig at kommunen får bedre befolkningsframskrivinger. Dette vil det nye byrådet bidra til.

Les alle endringene hos Utdanningsetaten her

Paviljong

Det er kommet forslag om oppsetting av midlertidige bygg på Østensjø skole, noe som ifølge Nysveen ville løst problemet.

– Men det området som er aktuelt, ligger i vernet sone. Det vil si at det ligger helt i ytterkant av innflygningssonen til fugler som skal til Østensjøvannet, sier han.

– Man kan godt si at her er det tatt større hensyn til fugler enn unger, sier han ironisk.

Utdanningsetaten har gjort en vurdering av skoleveien fra Nordre Skøyen-området til Godlia skole og vurderer den som forsvarlig skolevei, både med tanke på lengde og fremkommelighet, til tross for en stor høydeforskjell. Foresatte kan søke om skoleskyss.

– Det er helt uaktuelt å sette en førsteklassing på bussen, sier Nysveen.

– I dag bor de som er berørt maks femten minutters gange fra Østensjø skole. Vi har gått opp ruta til Godlia, og førsteklassingene vil få en skolevei på drøyt tre kvarter. På sommeren. Jeg ville ikke engang latt tredjeklassingen min gått den veien. Den er uten fortau, går gjennom et mørkt skogsområde, og ledes via en sti under T-banen, som ikke blir brøytet vinterstid, sier han.

Utdanningsetaten mener at skoleveien er forsvarlig.

– Utdanningsetaten har gjort en vurdering av skoleveien til Godlia skole og vurderer den som forsvarlig skolevei, både med tanke på lengde og fremkommelighet, til tross for en stor høydeforskjell, sier Dag Hovdhaugen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!