Venstre-leder Trine Skei Grande forsvarer den nasjonale ordningen med gratis kjernetid i barnehagen for barn i familier med lav inntekt, framfor en områdesatsing i utsatte bydeler. Her fra et besøk i Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo.

– Rart angrep

Trine Skei Grande forsvarer fjerningen av gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen, og skryter av den nye nasjonale ordningen.

 

– Hvorfor SV og Ap gjør det til en stor kamp å nedkjempe at alle barn i hele landet skal få en fordel bare Groruddalen har hatt før, det skjønner jeg ikke, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Det skapte furore både i byrådet og Stortinget da det ble kjent at regjeringen legger ned tilbudet om gratis kjernetid i barnehage i Groruddalen. Etter at tilbudet kom på plass har andelen barn i enkelte bydeler gått fra neste 60 prosent til nesten 100 prosent.

I stedet ble regjeringspartiene og samarbeidspartiene enige om en nasjonal modell med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn med foreldre med en samlet inntekt på under 417.000, uavhengig av hvor mang bor i landet.

Les også: Avvikler gratis kjernetid der språkvanskene er størst

Geografi og økonomi

– Nå gir vi alle, uansett bosted, gratis kjernetid i barnehagen. Det er kjempeviktig for språkutviklingen. Jeg skjønner ikke at byrådet er mer opptatt av geografi enn av dem som trenger det, sier Venstre-byråden.

En av dem som ristet på hodet over forslaget var utdanningsbyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap). Hun mener regjeringen ikke vet hva de gjør når de legger ned ordningen, og mener de skaper en fattigdomsfelle for barn.

– Min utfordring til byrådet er å supplere den ordningen vi nå har laget. Det står de fritt til å gjøre. De syntes geografi er viktigst, jeg mener at inntekt er viktigst. Gratis kjernetid bør ikke forbeholdes noen få bydeler, sier Skei Grande.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Integrering

I dagsavisen forrige uke gikk groruddøl og stortingsrepresentant Jan Bøhler til kraftig angrep på regjeringa, som fjerner gratis kjernetid i hjemområdet hans. Han mener argumentet om økonomi er misforstått, da hensikten bak satsinga ikke kun er for å bekjempe fattigdom, men et integreringstiltak. Det fungerer også som en gulrot for å forhindre fraflytting av etnisk norske familier, mente Bøhler.

Les også: Freder Grorud

Suksess

– Nesten alle barn i Norge går i barnehage. Nå må målet være å få den siste lille gruppa til også å gå i barnehage. Vi vet at unger fra familier med god råd og foreldre i jobb går i barnehage. Utfordringa er å få den siste lille prosentandelen inn. Vår løsning er den mest målretta for å nå dem som ikke går i barnehagen, svarer Skei Grande.

At prosjektet er en suksess bruker hun som et argument for å satse nasjonalt, i stedet for et argument for å bevare ordningen.

– Litt av lærdommen av områdesatsingene er at gratis kjernetid i barnehagen fungerer veldig godt. Derfor har vi kjempe beinhardt i alle forhandlinger om at det skal gjelde alle barn, sier hun.

Les også: – Fotballen integrerte meg