Privatisteksamener i Oslo avlyses ut april

Alle privatisteksamener som skulle gjennomføres i Oslo fra 14. til 30. april, blir avlyst på grunn av koronasituasjonen. Det går utover 2.000 elever.

Eksamenene er utsatt på ubestemt tid, mens eksamenene som skal avholdes etter 30. april, foreløpig skal gjennomføres som planlagt, skriver VG.

Til sammen 9.000 elever skal ta privatisteksamen i Oslo dette semesteret, 2.000 av disse skulle tatt eksamen i april.

– Vi håper at vi skal kunne gjennomføre eksamen senere i år. Vi vil selvfølgelig holde kandidatene godt informert, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

Alle eksamener i grunnskolen og skriftlige eksamener i videregående skole her i landet er allerede blitt avlyst på grunn av koronautbruddet, og elevene vil få vitnemål. Men privatister kan ikke få karakter i faget uten eksamen.

– Vi er i tett dialog med Kunnskapsdepartementet om dette og avventer hva de kommer med når det kommer til muligheter for å gjennomføre eksamen på alternative måter. Vi skal gjøre alt vi kan for å sørge for at eksamen skal kunne gjennomføres, sier Gerhardsen.