I november kom Riksrevisjonens rapport om arbeidet med å sikre god luftkvalitet i byområdene. Nå slutter kontroll- og konstitusjonskomiteen seg til kritikken av Statens vegvesen. Vegvesenet må akseptere tiltak som kommunene vil iverksette for bylufta, mener komiteen. FOTO: ARNE OVE BERGO

– Prioritér luft

Vegvesenet må slutte å si nei til tiltak som kan bedre bylufta, mener kontroll- og konstitusjonskomitéen.

 

Riksrevisjonen har tidligere påpekt at Statens vegvesen har motsatt seg slike tiltak:

I Oslo ønsket ikke Vegvesenet midlertidige forbud mot tungtransport og dieselbiler på statlige veier.

I Trondheim avviste Vegvesenet hyppigere vasking av statlige veier for å redusere problemene med svevestøv.

Les også: Byråd for farlig luft

– Må akseptere dette

Når kommuner ønsker å iverksette slike tiltak, må Statens vegvesen akseptere dette, mener Riksrevisjonen. Nå har kontroll- og konstitusjonskomitéen, med unntak av medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, konkludert med det samme.

– Når Norge blir dømt i EFTA-domstolen for dårlig byluft, og Oslo-lufta bryter helsemyndighetenes grenser 45 prosent av tiden i januar, så skyldes det at blant annet Vegvesenet ikke har skjønt at byluft er deres ansvar.

Det sier Rasmus Hansson, medlem av kontroll- og konstitusjonskomitéen for MDG.

– De Grønnes og kontrollkomitéens hovedpoeng er at staten må sørge for at helse og byluft ikke blir nedprioritert fordi Vegvesenet tror at andre mål er viktigere. Vegvesenet må få tydelige helse- og miljømål og klar beskjed om å prioritere dem, fortsetter Hansson.

– Hvordan bør dette skje?

– Regjeringen og Samferdselsdepartementet må gjøre det helt klart at god byluft er et permanent, topp prioritert ansvar for Statens vegvesen, som ikke skal nedprioriteres av hensyn til andre mål. Generelt må helse, miljø og klima bli konkrete, forpliktende mål for samferdselsetatene.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Positive til tiltak

Utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet opplyser at de to eksemplene som Riksrevisjonen viser til, ligger noe tilbake i tid.

– I Trondheim har vi styrket veivedlikeholdet og veivaskingen, slik at det nå er færre røde dager med dårlig luftkvalitet enn før.

Når det gjelder Oslo, står Aksnes fast på at det vil være en dårlig idé å stenge statlige veier for tungtransport.

– Tungtrafikken vil i så fall finne andre ruter på veier som er så dårlige at de ikke vil tåle en slik ekstra belastning.

På generell basis understreker Aknes at Statens vegvesen i høyeste grad er opptatt av tiltak som bedrer bylufta.

– Vi er positive så fremt det finnes teknologiske muligheter som gjør det mulig, sier han.

Les også: Slik blir bil-forbudene i Oslo

Avhengige av samarbeid

Samtidig understreker Aksnes at Vegvesenet også er avhengige av et samarbeid med kommunene får å få best mulig resultater.

– I Trondheim er det for eksempel ikke piggdekkforbud, selv om dette er en sentralt virkemiddel mot veistøv, påpeker han.

Når det gjelder utslipp av nitrogendioksid (NO2) i eksos, peker Aksnes på flere forskjellige virkemidler, slik som lavutslippssoner og miljødifferensierte bompenger.

For begge disse tingene, som mange har etterlyst gjentatte ganger, er det nødvendig med avklaringer i Samferdseldepartementet.

Les også: Lovforslag om lavutslipp 1. april