Prinsdal-drapet: Den etterlyste mannen er pågrepet i Ungarn

Mannen ble tatt ved grensa mellom Ungarn og Serbia.

– Dermed er to menn siktet og pågrepet i saken. Arbeidet med å få den sist pågrepne til Norge, er allerede i gang, sa politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Politiet har håp om at det vil gå raskere og enklere å få ham til landet i og med at det er inngått en avtale med EU om europeiske arrestordre.

– Vi har sendt papirer nedover til Ungarn, men det er for tidlig å si når han kan være her. Han har ikke fått oppnevnt noen forsvarer, sa Metlid.

Hun sier til NTB at det ikke er aktuelt for norsk politi å reise ned til Ungarn for å avhøre 20-åringen der.

Regner med rask tilbakeføring

Avtalen om arrestordre mellom Norge og EU trådte i kraft 1. november i fjor. Den fastsetter korte frister for avgjørelse og iverksetting av overleveringer. Samtidig ivaretas rettssikkerheten ved at prinsippet om domstolsprøving av vilkårene for overlevering videreføres.

En annen viktig endring er at Justisdepartementet som hovedregel ikke lenger skal treffe vedtak om overlevering. I stedet avgjør påtalemyndigheten om arrestorden skal etterkommes eller ikke. Forutsetningen er likevel at domstolen har vurdert om vilkårene for overlevering er oppfylt.

Siden avtalen ble gjeldende, har Norge hatt en lignende utlevering. Den tok fjorten dager, men da inngikk julen i perioden.

Les også: «Gjengkultur blant ungdom er et symptom på alvorlige strukturelle problemer»

Fengsling fredag

Den andre som er siktet for drap eller medvirkning til drap i saken, en 18 år gammel mann fra Oslo, ble avhørt torsdag.

– Avhøret ble avsluttet for kort tid siden. Han er ført tilbake til cella og vil bli begjært varetektsfengslet i morgen. Avhøret fortsetter i morgen tidlig, sa politiinspektøren på den korte pressekonferansen som ble holdt i 17.30-tiden.

Metlid sier til NTB at det er usikkert om det blir et fengslingsmøte med siktede til stede eller en kontorforretning uten partene.

Kan bli flere siktede

Politiet har en formening om rollene de to har tatt, men har fortsatt ikke fått klarhet i hva som er drapsmotivet.

– Vi holder kortene fortsatt litt tett og sitter på ganske mye informasjon, men det kan skje ytterligere utvikling i saken, sa Metlid.

Hun gjentok at det kan bli flere siktede i saken. Metlid opplyste at politiet fortsatt har mange folk i arbeid med denne saken, og at de vil holde trykket oppe i etterforskningen gjennom helgen.