Politikk

Frykter kvitteringsordning vil gi flere kniver på gata i Oslo

Snart skal politiet i Oslo gi ut kvitteringer etter ransakelser på gata. Frp er sterkt imot og frykter det vil gjøre at politiet kvier seg for å foreta ransakelser. – Færre med kniv kan bli avdekket, advarer Frp-politiker.

– Min og Frp sin bekymring er at politiet i praksis vil vegre seg for å gjøre nødvendige kontroller og avdekke færre av de som faktisk går rundt med kniv og er en fare for andre på gata i Oslo, sier bystyrerepresentant for Frp Lars-Petter Solås til Dagsavisen.

I tillegg til å representere Frp i finansutvalget i bystyret leder han Oslo-partiets programkomité og er favoritt til å være partiets byrådslederkandidat før lokalvalget neste år.

Bakgrunnen for saken er at Stortinget har bestemt at politiet i Oslo skal innføre en forsøksordning med kvitteringer ved ransakelser og kontroller. Det betyr at dersom du blir ransaket av politiet skal du få en kvittering som bevis på at det har skjedd og der de må forklare årsaken til kontrollen. Formålet er å unngå at politiet driver med etnisk profilering, og bare ransaker og kontrollerer i de tilfellene det er helt konkrete årsaker. Ordningen er ikke helt på plass, men politiet jobber med saken nå.

Dette mener altså Frp er en dårlig idé. De frykter det vil føre til færre ransakelser og færre beslag av kniver og våpen, og det etter noen uker der det har vært knivangrep og annen alvorlig vold med våpen på Torshov, Tveita, Stovner, Furuset og Grønland i Oslo.

Systemisk rasisme

– Påstanden som ligger bak kravet om en kvitteringsordning er at Oslos politi er rasistisk. Det tar Frp sterk avstand fra. De politimenn og kvinner som går på jobb hver dag for at vi skal kunne leve trygge liv i Oslo, og som gjør en samvittighetsfull og god jobb på vegne av oss alle, fortjener vår støtte. Ikke en ubegrunnet politisk farget mistanke om at de er rasistiske, sier Solås.

– Hvis lovlydelige minoritetsnordmenn opplever at de blir urettmessig ofte stanset og ransaket på gata er det vel bare fair at de ber om dokumentasjon på at det har skjedd?

– Hvis politiet foretar seg ting på helt åpenbart feil grunnlag så skal det bli påtalt. Det støtter Frp sterkt. Vi har rettigheter som borgere i Norge. Men kravet om kvitteringsordning bygger på en hypotese om at de som jobber i politiet er grunnleggende rasistiske og at samfunnet vårt er systemisk rasistisk. Det tar vi avstand fra.

Lars Petter Solås (Frp)

– Hvis påstanden om at det finnes systemisk rasisme i politiet ikke stemmer så har vel politiet ingenting å frykte av en kvitteringsordning? De vil kunne utføre akkurat de samme kontrollene som i dag?

– Jeg kan godt forstå at det kan være tjenestefolk som i utførelsen av jobben sin vil kontrollere mindre for å unngå mistanken noen politikere ønsker å rette mot dem. Det viktigste vi politikere kan gjøre for å bekjempe voldelig kriminalitet er å la politiet gjøre jobben sin. Det står allerede i lovverket vårt at politiet ikke kan ransake uten skjellig grunn til mistanke. Det gjelder i dag, og det gjelder i morgen, sier Solås.

– Bør politiet kontrollere folk oftere for å avdekke flere våpen?

– Om politiet skal kontrollere mer eller mindre, eller hvor de skal ha kontroller, det er en politifaglig avgjørelse. Det viktigste vi som politikere kan gjøre er å si til de der ute som gjør gatene våre trygge at de har vår tillit, og at vi står bak dem når de sørger for at voldsmenn blir tatt, sier Frp-politikeren.

Tillit til politiet

Saken om kvitteringsordning skulle blitt behandlet i Oslo bystyre onsdag, men ble utsatt til neste møte. I innstillingen fra finansutvalget kommer det fram at et flertall støtter en sak fra ungdommens bystyremøte om at bystyret skal be politiet innføre en slik kvitteringsordning så raskt som mulig.

Bystyrerepresentant Farukh Qureshi fra Arbeiderpartiet er dundrende uenig med Solås og Frp, både i spørsmålet om hva slags konsekvenser en kvitteringsordning vil få for politiets mulighet til å avsløre kriminelle, men også premisset at det ligger en underliggende anklage om at politiet er rasistiske i støtten til en kvitteringsordning.

– Frp sier at dersom man er for en kvitteringsordning mener man implisitt at norsk politi er rasistisk. Det forundrer meg. Det er ingen som sier at norsk politi er rasistiske. Men vi må anerkjenne at noen har hatt negative opplevelser med politiet, og samtidig støtte oppunder det arbeidet politiet gjør som er bra, sier Qureshi.

Leder for Oslo fengselfunksjonærers forening, Farukh Quresh.

– Vi har over flere år fått høre historier om enkeltpersoners møte med politiet, og der flere har stått fram og fortalt at de har blitt stoppet av politiet uten begrunnelse og uten å ha vært involvert i noe som helst galt, legger han til.

At en kvitteringsordning kan føre til at politiet ikke får gjort jobben sin ordentlig er han også helt uenig i.

– Norsk politi jobber kunnskapsbasert. En kvitteringsordning vil ikke være til hinder for å stoppe noen hvis man kan begrunne hvorfor. Det er ei heller en blankofullmakt for en person som allerede er stoppet til å gjøre hva han vil resten av kvelden. Premissene Frp forsøker seg på henger ikke på greip, sier Ap-politikeren.

Han mener tvert imot at å innføre en kvitteringsordning vil være med på å kunne skape større tillit til politiet i miljøer som i dag har lav tillit til politiet.

– Vi vet at 8 av 10 har ganske stor eller stor tillit til politiet. Det har ikke kommet av seg selv, det handler om at politiet gjør noe riktig når så mange har tillit til politiet. Men dette dreier seg om den lille gruppa som ikke har tillit til politiet. Da må vi iverksette noen tiltak som gjør at flere får tillit til politiet, sier Qureshi.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: