Politikk

Oslo Høyre om kreftsenteret: – En helt forferdelig sak

En konflikt mellom Oslo kommune og investorene bak innovasjonslaben ved Radiumhospitalet kan velte milliardprosjekt. – Stikk i strid med hva bystyret har vedtatt, mener Anne Rygg.

Mandag skreiv Dagsavisen om Oslo Cancer Cluster. Milliardprosjektet ved Radiumhospitalet, som skal skaffe arbeidsplasser og styrke kreftforskninga i Oslo, kan ende opp med ikke å bli bygget fordi forhandlingene mellom Oslo kommune og investorene i Oslo Science Hub har brutt sammen.

Oslo eier nemlig noen tomter som må brukes for å få gjennomført prosjektet. Og så langt har ikke byrådet og investorene greid å bli enige om hvordan det skal skje.

Nå sier Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Oslo Høyre, at byrådet jobber mot bystyrets vilje i denne saken.

– Jeg synes det er en helt forferdelig sak. Det er stikk i strid med hva bystyret har vedtatt i campusstrategien, sier hun.

Oslo kommunes «campusstrategi», eller «Campus Oslo, strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden», som dokumentet egentlig heter, er en plan for å lage denne typen miljøer hvor forskning og næringsliv kommer sammen. Strategien ble vedtatt av byrådet i 2018, mens bystyret sluttet seg til den året etter.

– Vi har vedtatt at vi skal tilrettelegge for disse miljøene, sier Anne Haabeth Rygg.

Mener byrådet sitter på hendene

Kontakten mellom kommunen og folkene bak forskningsparken har pågått siden 2018. Blant spørsmålene kommunen måtte få avklart var om tomtene skulle brukes til noe annet. I dag står det to gamle omsorgsboliger som ikke lenger er i bruk der.

– At Oslo kommune først har brukt to år på å greie å finne ut at man ikke trenger disse tomtene til noe annet er så sendrektig at det går an. Man at man likevel ikke greier å selge arealet, det er ekstrem unnfallenhet, sier Haabeth Rygg.

– Hanna Marcussen og hennes folk sitter på hendene, og vil ikke finne løsninger. Det er ikke å lande en avtale, det er å stå i veien for en, sier hun.

Høyrepolitikeren forteller at hun har tatt opp saken direkte med byrådsleder Raymond Johansen flere ganger, for å få han til å engasjere seg direkte.

– Vi skal gjøre dette til en by hvor folk har lyst til å flytte til og jobbe i. Da må Raymond se å få solgt denne tomta, sier hun.

Ikke noe hokus-pokus

Når de to partene har forhandlet har det vært om en reguleringsavtale for tomtene. Byrådet vil regulere tomta først, og selge etterpå. Investorene mener den eneste mulige løsningen er at kommunen forplikter seg, før regulering begynner.

Er ikke det rimelig, da? En tomt regulert til et svært forskningsbygg vil jo fort være mye mer verdt?

Det er selvsagt at en tomt som endrer reguleringsformål får en helt annen pris. Ingen tror man skal få kjøpe tomten svært rimelig på grunn av hvordan den er regulert i dag. Men dette har ikke Oslo kommune villet diskutere en gang. Det er en grunnleggende mangel på forståelse for hvordan dette fungerer i byrådet, sier Haabeth Rygg.

– Hvis jeg skulle bruke masse penger på å regulere en tomt som ikke var min, så måtte jeg jo vite at jeg skulle få den etterpå, raser hun.

Nå håper Oslo Høyres frontfigur på å få en sak om et eventuelt tomtesalg opp i bystyret.

– De må gjøre en vurdering av hva tomta er verdt ferdig regulert, og så bli enige om en pris. Dette er ikke noe hokus-pokus. Det er svært vanlig, sier hun.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), er blitt forelagt Høyre-gruppelederens uttalelser, og skriver dette i en e-post til Dagsavisen.

– Jeg synes det er spesielt at Haabeth Rygg mener det er en enkel og grei sak å avvike fra hvordan bystyret, gjennom salgsinstruksen, har bestemt at Oslo kommune skal gjennomføre salg.

Marcussen framholder at byrådet er tydelige på at de kommunale eiendommene skal brukes til en utvidelse av Oslo Cancer Cluster.

– Jeg synes det var svært leit å nylig høre at grunneierne av nabotomten ikke vil delta i et reguleringssamarbeid med kommunen for å få dette til.

Håper det ikke blir nødvendig å fremme forslag

Som Dagsavisen skreiv mandag har også Kreftforeningen engasjert seg i saken. Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross sendte på forsommeren et brev direkte til byrådsleder Raymond Johansen for å få han til å ta tak. Også Haabeth Rygg håper Raymond skal skjære gjennom.

– Jeg har hatt en forventning om at byrådslederen skulle tak i saken og finne en løsning. Jeg håper og tror at han responderer på brevet fra Kreftforeningen med handlekraft. Hvis det ikke skjer vil vi fremme et eget forslag om det. Men jeg håper det ikke blir nødvendig, legger hun til.

– Er du på alvor redd for at prosjektet ikke blir noe av?

– Ja. Det ville være en tragedie. For et utrolig viktig fagmiljø på internasjonalt nivå, for kreftpasientene og for arbeidsplasser i Oslo. At Oslo skal stille seg i veien for det kan jeg ikke fatte og begripe. Det fremstår for meg som helt idiotisk, sier hun.

Byråd Marcussen opplever at det er misforståelser i saken, slik den er framstilt, og forteller Dagsavisen at hun vil be om et møte med grunneier, så det kan bli ryddet opp.

– Kreftforskning er svært viktig og byrådet er opptatt av å legge godt til rette for en videreutvikling av miljøet på Ullern, avslutter byråden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: