Politikk

Ber studentene se utenfor ring 3

Tusenvis av studenter mangler boliger, og flere roper etter tiltak fra politikere. Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) mener det må bygges flere studentboliger utenfor sentrum.

Det er stor mangel på studentboliger i Oslo, og flere har tatt til orde for at politikere må gjøre mer for å sikre utbygging. Som Dagsavisen tidligere har skrevet er det over 6.000 studenter som venter på bolig gjennom Studentsamskipnaden i Oslo.

Alle de planlagte byggeprosjektene Studentsamskipnaden i Oslo har, er alle i nær avstand til Oslo sentrum. Nå mener byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) at de må se utenfor sentrum.

– I Oslo ønsker vi absolutt å øke antall gode studentboliger i Oslo. Vi har også foreslått at SiO ser på tomter utenfor Ring 3, hvor vi har flere store utviklingsområder der tomtene er noe rimeligere, og hvor god bokvalitet og trivsel for studentene kan ivaretas. Det er nok på tide at SiO faktisk begynner å vurdere å se på andre tomter slik at det kan bygges enda flere studentboliger selv om det blir noe lengre reisevei til studiestedet, skriver byråden i en e-post til Dagsavisen.

– Vi samarbeider vi godt med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), blant annet ved regelmessige møter. Studentboliger er prioritert i saksbehandlingen, og det er også fritak for eiendomsskatt for studentboliger. Bystyret vedtok nylig cirka 450 nye studentboliger i Sognsveien. Og at siden 2015, har byrådet regulert over 3.500 nye studentboliger i byen, sier Marcussen.

Som også kommer med et stikk til regjeringen.

– Jeg mener regjeringen bør gjøre mer. Å stimulere til bygging av studentboliger er en statlig oppgave. Og som dere omtalte i forrige sak så har regjeringen nylig solgt en eiendom ved den gamle Veterinærhøgskolen, der vi oppfordret om studentboliger og SiO var interessert, men regjeringen valgte å selge til høystbydende. De bruker opplagt ikke de mulighetene de har selv, men prioriterer å få mest mulig penger ut av et eiendomssalg. Et salg av Veterinærhøgskolen til SiO kunne gitt betraktelig flere studentboliger i Oslo, sier hun.

Ser utenfor Ring 3

Studentsamskipnaden SiO er enig med byråden i at det er viktig å se etter tomter utenfor Ring 3.

– Vi opplever at både vi og kommunen ønsker å dra i samme retning, når det kommer til å bygge flere gode studentboliger i Oslo, og vi er helt enige med byråden i at det også er viktig å se utenfor ring 3. Det gjør vi også allerede, og det har jeg lyst til å få fram. Halvparten av SiOs studentboliger ligger faktisk utenfor ring 3. Det samme gjør SiOs to største byggeprosjekter med 500 nye boliger på Kringsjå og 300 i Lillestrøm. I tillegg planlegger vi å bygge ut Nordberg studentby, sier student og styreleder i Sio; Stine Johannessen til Dagsavisen.

Styreleder i SiO,  Stine Johannessen.

– Når vi ser på aktuelle tomter for studentboliger er det avgjørende å finne beliggenheter med godt egnede bokvaliteter. Med det mener jeg områder uten for mye støy, og uten for mye trafikk og forurensing, samt nærhet til kollektivknutepunkt, som gjør at reisevei til utdanningsinstitusjonene og Oslo sentrum blir kort. Vi er veldig åpne for en tettere dialog med kommunen om mulige tomter i nærhet til kollektivknutepunkt, også i øvrige deler av byen enn der vi alt har studentboliger. Vi ønsker å være med å gjøre Oslo enda mer attraktiv og tilgjengelig som kunnskaps- og studenthovedstad, og da er studentboliger en viktig faktor, sier hun videre.

Private aktører

Høyre ser gjerne at private aktører skal få husbanklån for å kunne bygge studentboliger.

– Husbanken gir bare lån til studentsamskipnader, det legger store begrensninger og hindrer bygging i privat regi. Det finnes flere private ideelle stiftelser som kan og vil bygge studentboliger, men de får ikke støtte. Diakonhjemmet og BI er eksempler. Jeg mener for øvrig at det ikke er noen grunn for at ikke også private kommersielle utviklere skal kunne får gunstige husbanklån, på visse betingelser. Et av SiOs problemer er at de ikke har tomter, mens private har mange som kan bygges ut, sier Høyres Høyres fraksjonsleder i helse og sosialutvalget, James Stove Lorentzen til Dagsavisen.

Han viser til at BIs boligstiftelse fikk nei til å bygge ut studentboliger i Nydalen da de søkte om regulering av tomt i våres.

– Byrådet innstilte på avslag og fikk bystyrets flertall med seg og bystyrets stoppet dermed byggingen av hardt tiltrengte studentboliger. Argumentene mot var at det var støyutsatte, men fakta er at det allerede ligger et stort studentboligbygning der som studentene er veldig fornøyd med, forslaget gikk ut på å utvide dette med et nytt bygg, med samme situasjon i forhold til vei og tog, men nå med enda bedre støyreduserende løsninger. Studentene selv gikk ut med støtte til forslaget, Høyre argumenterte for, men ble nedstemt, påpeker han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen