Politikk

Tar nye grep etter bråk om barnevern-stiftelse

Etter anklager om gratisarbeid og press mot unge ansatte, har stiftelsen Forandringsfabrikken havnet i hardt vær. Nå setter Oslos oppvekstbyråd samarbeidet med stiftelsen på vent.

– Jeg kan kun svare for det samarbeidet som skjer via min byrådsavdeling. Dette består i dag av diskusjon rundt et mulig samarbeid om en konferanse til høsten. Jeg vil i dag informere Forandringsfabrikken om at dette settes på pause inntil videre og til det er gjennomført bebudede granskinger av Forandringsfabrikken og vi vet resultatene og oppfølging av disse.

Det sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), i en uttalelse til Dagsavisen onsdag. Nettavisa Psykologisk.no omtalte samme uttalelser først, og byrådens grep kommer i kjølvannet av en rekke saker fra nettavisa, som har snakket med tidligere såkalte barnevernsproffer som har jobbet for Forandringsfabrikken.

Presset på

Opposisjonen i bystyret har presset på for å få svar på omfanget av samarbeid Oslo kommune har hatt med Forandringsfabrikken. I forrige uke skrev Dagsavisen om at både Venstre og Rødt tok til orde for å stoppe alt samarbeid. I et møte i kultur- og utdanningskomiteen i Rådhuset forrige uke, sa byråden dette:

– I lys av de siste medieoppslagene om Forandringsfabrikken så har ikke vi gjort en konkret vurdering av om vi skal endre på at vi er en del av det nettverket sammen med de andre storbyene. Jeg registrerer at nasjonale myndigheter som er støttegiveren til Forandringsfabrikken har varsla at de skal ha et møte med dem, og at de, sånn jeg forstår det gjennom media, har fryst bevilgningene inntil videre, til de har fått avklart situasjonen. Vi følger selvfølgelig tett hva de gjør med det.

Nå har altså Eidsvoll tatt en beslutning. Det er både et samarbeid om en konferanse til høsten, samt deltakelsen i Forandringsfabrikkens nettverk Mitt Liv Storby, som settes på vent, opplyser Eidsvoll til Dagsavisen.

– Jeg vil også informere innad i kommunen om min beslutning slik at andre virksomheter, etater eller bydeler som eventuelt har pågående samarbeid med Forandringsfabrikken, blir kjent med min beslutning. Jeg har registrert at blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet fryser sine utbetalinger til Forandringsfabrikken, sier hun.

Siden 2016

Forandringsfabrikken totalt har mottatt 305.575 kroner fra kommunens virksomheter i perioden 2015–2022. I tillegg mottok Forandringsfabrikken et tilskudd på 180.000 kr i 2019 til et prosjekt for integrering av unge flyktninger.

Eidsvoll understreker at det er bra og viktig at erfaringsbasert kunnskap fra barn og unge i stadig større grad blir brukt. Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har hatt kontakt med Forandringsfabrikken siden 2016, og bakgrunnen for det var et ønske om å bruke kunnskap fra barn og unge som i ulike utviklingsprosesser.

– I våre utviklingsarbeider er vi opptatt av å dra inn ulike kunnskapskilder, der oppsummert kunnskap fra barn og unge, kunnskap fra forskning og fra praksisfeltet alle er viktige kunnskapskilder. Vi skal fortsette å involvere og lytte til barn og unge, sier Eidsvoll.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen