Politikk

Fornebubanen: – Surere å betale bompenger for å rydde opp i et havarert prosjekt

Ap og SV er usikre på om de skal skrote eller beholde Fornebubanen. I mellomtiden setter MDG hardt mot hardt.

Eivind Trædal, gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, mener det er mer verdifullt å investere milliarder i Fornebubanen enn å skrote den.

– Det eneste som er surere enn å betale bompenger for bedre kollektivtransport må være å betale bompenger for å rydde opp i et havarert prosjekt, sier Eivind Trædal, gruppeleder for MDG i Oslo bystyre.

Det er nettopp det Ap og SV skal bestemme seg for innen neste mandag. Skal det kostbare Fornebubanen-prosjektet realiseres på tross av kostnadssprekker og økte bompenger, eller skal de gå inn for å betale for å rydde opp etter byggeprosjektet og legge kollektivtransportsatsingen på is.

– Det er noe av det vanskeligste jeg har vært med på. Det er en så viktig avgjørelse, det handler om masse penger, det handler om utviklingen av kollektivtrafikken, det handler om klima- og miljømål. Det er summen av alle disse tingene og hvordan vi får det til å gå opp på en god måte, sa gruppeleder i Oslo Arbeiderparti Andreas Halse (Ap) til Avisa Oslo mandag.

Halse sier han vil bruke tiden på å gi alle i partiet en anledning til å fortelle hva de tenker, og skaffe dem informasjon om det de lurer på. Neste mandag skal partiet etter planen bestemme seg på gruppemøtet. Også SVs bystyregruppe har utsatt avgjørelsen til neste mandag.

Kostnadssprekken til Fornebubanen skyldes også at prosjektet har undervurdert usikkerhet knyttet til organisering og ledelse. Det er konklusjonen i en intern rapport. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frykter bompenger

Politikerne fra Oslo og Viken ble enige om hvordan de skulle finansiere prosjektet i slutten av april. Da ble de enige om å øke bompengene med 40 prosent og legge planene om en ny stasjon på Majorstua på is.

Det ble ikke godt mottatt i hele Oslo Arbeiderparti. I Bydel Stovner fryktet de et nytt bompengeopprør.

– Igjen er det folk på østkanten som må ta regningen, ved å betale for noe få i Groruddalen vil bruke, sa leder av bydelsutvalget i Bydel Stovner, Rashid Nawaz (Ap), til Dagsavisen i begynnelsen av mai.

Kilder i Oslo Arbeiderparti sier til Dagsavisen at de er bekymret for bompengebyrden øst i byen, og at elbilene fortsatt bare betaler halvparten av det dieselbiler gjør. I beregningene av hva prosjektet kan komme til å koste, er ikke pris- og lønnsvekst regnet med. Politikerne i Oslo Arbeiderparti vil gjerne vite sikrere estimater før de bevilger milliardene.

I tillegg er de bekymret for at andre kollektivprosjekter som sentrumstunnelen, og utvidelser av trikk og T-bane i byen kan ryke som følge av den dyre Fornebubanen. De vil vite om andre prosjekter må kuttes som direkte konsekvens av Fornebubanen før de bestemmer seg. I likhet med gruppeleder Andreas Halse, er de veldig usikre på hva de skal lande på.

---

Hva er Fornebubanen?

  • Fornebubanen er en ny T-banestrekning som skal gå mellom Majorstua i Oslo og Fornebu i Bærum. Reisetiden er estimert til 12 minutter.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.
  • Det første forslaget om en forstadsbane mellom Oslo og Fornebu kom faktisk allerede i 1919. Etter ulike forslag, anbefalte Ruter T-bane mellom Fornebu og Majorstuen i 2011. Prosjektet hadde byggestart i desember 2020, og siden den gang har prislappen og tidshorisonten økt.
  • Ifølge Aftenposten har banen gått fra å koste 18,5 milliarder til 23,3 milliarder. Og da er ikke pris- og lønnsvekst regnet inn. Sluttsummen er dermed ventet å bli langt høyere.
  • Fornebubanen er en del av Oslopakke 3 som er en forhandlet plan for samferdsel og kollektivtransport mellom Oslo og Viken. De skal bli enige om hva som skal dekkes av bompenger, statlige og lokale midler.
  • Oslopakke 3 inneholder også finansiering av motorvei – blant annet E18 Vestkorridoren som finansieres av bompenger.
  • Avtalen må godkjennes av bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken innen 1. juli.
  • I Hurdalsplattformen skrev regjeringen at de vil tilby alle kommuner å dekke 70 prosent av kostnadene ved store kollektivprosjekter. Fornebubanen får imidlertid bare dekket 66 prosent.

Kilde: NTB, Aftenposten og Oslo kommune.

---

Majorstua-omkamp

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG) fikk ikke sikret finansiering av ny stasjon på Majorstua i Oslopakke 3-forhandlingene, men hun har likevel gitt Sporveien i oppdrag å undersøke enklere og billigere løsninger for T-banestasjonen.

Målet er å koble Fornebubanen opp mot Oslos eksisterende T-banesystem og sikre at Majorstua stasjon ikke blir noen flaskehals. Løsningen kan være en nedskalert utgave av planene for ny stasjon eller en oppgradering av dagens stasjon.

Mandag ettermiddag ble det klart at MDGs bystyregruppe vil bygge Fornebubanen, og de ønsker ikke å kutte i stasjoner. De mener man må finne en løsning for oppgradering av Majorstua.

– Er målet at bystyret skal vedta å finansiere et alternativ for Majorstua utenfor Oslopakke 3?

Hvordan vi skal gå videre med planlegging og finansiering av Majorstua stasjon er ennå ikke avklart, men vi vet at vi inntil videre ikke har finansiering til det i Oslopakke 3-avtalen, sier Eivind Trædal.

Trædal understreker likevel at Majorstua stasjon ikke er helt i det blå.

– Det er satt av midler til å planlegge en oppgradering av stasjonen i handlingsprogrammet for Oslopakke 3. Oslo og Viken må komme tilbake til finansiering av selve oppgraderingen i forhandlingene i 2024. Vi snakker da om et betydelig lavere beløp enn en helt ny stasjon, og både Oslo og Viken forstår at dette er helt nødvendig.

– Synes du dere setter Ap og SV i en vanskelig posisjon når dere nå går tilbake på det dere ble enige om knytta til Majorstua?

– Majorstua ligger ikke inne i Oslopakke 3-avtalen, men en oppgradering av stasjonen er avgjørende for at T-banen skal ha god nytte av Fornebubanen. Det trengs for å sikre at man kan kjøre nok avganger, men vi må nok jobbe videre med finansieringsplanen. Dette er en av de viktige puslespillbrikkene, og et viktig premiss for utvidelsen av T-banen i Oslo, sier han.

Gi og ta

– Er du bekymra for at økte bompenger i større grad rammer de som bor øst i Oslo, som ikke får like mye nytte av Fornebubanen?

Oslo og Viken har ikke de samme hovedprioriteringene, men tidligere har vi fått mange gode oppgraderinger i Oslo gjennom forhandlingene. Her har jo både AP, Høyre, MDG og SP vært med på å forhandle fram en pakke som gjør at vi kan få oppgradert signalsystemet på T-banen, og sikret finansiering av vedlikehold. Det vil gi flere avganger på Linje 5 Vestli, som er positivt. Fornebubanen ligger på vestsiden av byen, men dette er en viktig oppgradering av T-banen som kommer hele byen til gode. Forhandlinger er gi og ta, og det er ikke sånn at Oslopakken bare gir støtte til prosjekter i Bærum, sier Trædal.

Han legger vekt på at byggeprosjektet allerede har kommet langt.

– Hvis vi skulle gått bort ifra prosjektet så vil flere milliarder av kroner gå med på å fylle et hull i jorda. Samtidig finansierer man motorvei, som ville vært lettere å skrote.

– Kan utgiftene til Fornebubanen gå utover andre kollektivtransport-prosjekter øst i Oslo?

– Det er heller motsatt. Hvis vi ikke oppgraderer T-banen nå, så vil det være en lang vei å gå før vi kan få på plass en ny sentrumstunnel. Behovet og nytten for en ny sentrumstunnel vil øke når vi investerer i mer T-bane nå.

– Tror du en ny sentrumstunnel kan bli utsatt med mange år?

– Det vet jeg ikke. Men, jeg tror ikke veien dit blir lettere av å skrote et viktig T-baneprosjekt som har vært planlagt i lang tid, og som til og med er påbegynt. Det har jeg til gode å bli forklart. Vi har en mulighet nå til å styrke et kollektivtilbud som har ligget i stabilt sideleie under pandemien. Det er helt essensielt at vi får fortgang på kollektivsatsingen i byen, og skroter vi dette prosjektet frykter jeg at vi setter den flere år tilbake i tid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen