Politikk

Oslo ville hurtigbosette 200. Så langt har 34 flyktninger fått bolig

I Sagene bydel opplever de byråkratiet som en flaskehals fortsatt. Nå håper integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) på fortgang kommende uke.

Så langt er 15.000 ukrainske flyktninger registrert i Norge. Hver dag registreres det rundt 100 nye ukrainske flyktninger. Utlendingsdirektoratet (UDI) håper på å kunne bosette alle i god tid før sommerferien.

I Oslo har integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) flere ganger varslet at kommunen står klar, og stilt spørsmål til den langsomme prosessen. I utgangspunktet skulle Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) kartlegge de 2.000 flyktningene Oslo skulle bosette før Oslo fikk bosette dem.

Forrige helg ble Imdi og Oslo kommune enige om at Oslo skulle få bosette 200 av dem med en gang, uten kartlegging fra Imdi.

Det er bydelene i Oslo som bosetter flyktningene.

– Forstår du hvorfor denne prosessen tar så lang tid?

– Alle bydeler i Oslo er klare for å ta imot og bosette flyktninger. Det har de vært lenge. Det vi har fått vite i møter med Imdi er at kartleggingen av flyktningene etter at de er registrert har tatt tid. Derfor ga vi i forrige uke beskjed om at Oslo selv overtar dette steget for å få fortgang i bosettingen. Oslo har så langt bare bosatt 34 flyktninger fra Ukraina, vi venter fortgang i bosettingen neste uke, sier Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.

Flaskehalsene løses opp

Siden ukrainerne begynte å ankomme Norge har det vært meldt om flere flaskehalser i registreringssystemene.

Fredag var 628 av de rundt 15.000 ukrainske flyktningene bosatt i Norge, og Imdi har inngått en avtale om bosetting med en kommune for 1.732 ukrainske flyktninger.

Nå sier regjeringen at bosettingen vil gå mye raskere framover, samtidig som de understreker at bosettingen av de ukrainske flyktningene har gått rekordfort sammenlignet med bosetting av flyktninger ellers.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sa på fredagens pressekonferanse om bosetting at den store tilstrømmingen på kort tid skapte utfordringer i alle ledd i oppstartsfasen.

– Dette har naturlig nok ført til frustrasjon og utålmodighet. Det er en utålmodighet jeg deler. Heldigvis har en del av flaskehalsene nå begynt å løses opp, sa Persen og nevnte registreringskapasiteten hos politiet, UDIs behandling av asylsøknader og kartlegging av flyktninger og bosetting som er forenklet som eksempler.

UDI-direktør Frode Forfang sa de nå har fått plass de systemene som trengs for å gjennomføre den innledende fasen.

– Vi er ganske snart også der at det vil være en god flyt i dem som kommer framover som skal gjennom registrering og kartlegging før de skal bosettes.

– Det store bildet er at disse tingene er i ferd med å komme på plass, og at ting vil flyte mye bedre fremover, sa Forfang.

Saken fortsetter under videoen

Venter på godkjenning

I bydel Sagene forteller seksjonsleder Pascale Hoeke at de har ventet på godkjenning til å bosette flyktninger siden 31. mars.

– Vi har 30 personer vi har vært i kontakt med som ønsker å bosette seg i bydel Sagene av ulike grunner. For å kunne bosette disse trenger vi godkjenning fra Imdi. To av personene har vi fått godkjent, og vi venter på svar vedrørende resten. Det er altså 28 personer som står på venteliste. Flyktningene har saksnummer og bydelen har meldt inn ønske om å bosette dem i alle fagsystemer. Bydelen opplever imidlertid utfordringer med å komme i kontakt med Imdi, og at dette blir en propp i systemet, sier Hoeke til Dagsavisen.

Seksjonsleder Pascale Hoeke i bydel Sagene.

Imdi svarer imidlertid at de ikke kan se i systemet sitt for bosetting at Sagene venter på godkjenning av saker innmeldt 31. mars. De skriver videre at det må foreligge misforståelser og at bydelen gjerne må ta kontakt for oppklare saken.

Det stiller Hoeke seg uforstående til.

– Bydelen har i tillegg tatt kontakt både på e-post og gjennom innmelding i systemet Imdi-nett. Sakene er sendt inn og har DUF-nummer og saksnummer, sier hun.

Integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) understreker at Oslo har vært klare lenge.

– Er det blitt enklere nå enn da du kritiserte det for gå for treigt?

– Vi opplever at Imdi nå har fått fortgang i sine prosesser og håper at det resulterer i at flere flyktninger nå får den tryggheten det gir å ha et varig sted å bo, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Hvor mange kommer?

  • Hittil er det registrert litt over 15.000 ukrainske flyktninger. Planleggingsscenarioet for framtidig antall flyktninger fra krigen i Ukraina ligger på rundt 60.000, men trenden de siste ukene og dagene tilsier at det reelle antallet flyktninger vil bli noe lavere, sier direktør i UDI Frode Forfang. Han understreker likevel at det er veldig usikkert, og at ting kan endre seg raskt.
  • Fredag var 628 av de rundt 15.000 ukrainske flyktningene bosatt i Norge, og Imdi har inngått en avtale om bosetting med en kommune for 1.732 ukrainske flyktninger.
  • Inkludert flyktninger fra andre land er det totalt bosatt 1.904 hittil i år, og Imdi har inngått avtaler om bosetting med kommuner for 2.936 flyktninger totalt i år.

Kilde: UDI og Imdi 29. april 2022

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: