Politikk

Ble varslet om milliardsprekken på Teams-møte

I halvannen uke har Sirin Stav (MDG) visst at Fornebubanen-prosjektet vil koste tre milliarder kroner mer enn planlagt.

– Jeg vil oppfordre folk til å vurdere om man trenger egen bil, sier Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Vi har lagt inn buffere og marginer, men vi kan aldri være sikre på om bufferene er store nok. Ingen kan forutsi eksakt hvordan prisene vil utvikle seg. Ikke SSB, ikke Finansdepartementet, ikke Norges Bank, og heller ikke Oslo kommune.

Det skriver byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav (MDG), i en e-post til Dagsavisen via sin kommunikasjonsavdeling. Byråden ønsket ikke å stille til intervju med Dagsavisen, men svarer på en rekke spørsmål på e-post om budsjettoverskridelsen som mandag kveld fikk opposisjonen på rådhuset til å steile.

Uvanlig høy lønns- og prisvekst øker anslaget for hva Fornebubanen vil koste. Dagens prognose på 21,5 milliarder kroner er 3 milliarder mer enn tidligere anslått. Åpningen av banen vil også trolig måtte utsettes med minst et halvt år, skrev Fornebubanen i en pressemelding mandag.

Fornebubanen er T-banestrekningen som skal gå fra Majorstuen til Fornebu og som bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Stav forteller at hun har visst om sprekken i halvannen uke:

– Fornebubanen varslet byrådsavdelingen om den nye prognosen for kostnader i brevs form mandag 31. januar. Dette brevet ble videresendt til bystyret samme dag. Jeg fikk også en muntlig orientering i et Teams-møte 20. januar.

Prisveksten

Gruppeleder for Oslo Høyre, Anne Haabeth Rygg, har uttalt til Dagsavisen at hun mener bystyret nå må komme til bunns i hvordan det har gått så galt. Hun varsler allerede at det kan bli nødvendig å ta flere grep.

– Jeg regner med å få en full orientering av byråden i utvalgsmøtet på onsdag. Kanskje vi må også ha en høring. Det er viktig å få alle fakta på bordet, sa hun til Dagsavisen mandag kveld.

Stav vil orientere politikerne videre i onsdagens møte i samferdselsutvalget, bekrefter hun tirsdag, og skriver i e-posten til Dagsavisen at det har vært lagt til grunn en prisvekst på tre prosent for beregningene for Fornebubane-prosjektet. Ifølge SSB ble prisveksten i fjor på 11 prosent på den typen arbeid.

– Det har vært en betydelig høyere lønns- og prisvekst i markedet enn noen av oss hadde sett for oss, sier hun.

Som del av budsjettsprekken er også byggherrekostnader, som har en økning på 1,3 milliarder kroner. Stav forklarer at dette er stort sett alle kostnader som er noe annet enn å leie inn en entreprenør, for eksempel kostnader til prosjektering, grunnundersøkelser, grunnerverv, byggeledelse, midlertidig strøm, buss for bane og så videre.

Når det gjelder eksterne kostnader er det bare brukt to milliarder kroner så langt i prosjektet.

– Bør vi frykte enda større sprekker i framtida?

– Et stort og komplekst prosjekt som dette, vil alltid ha usikkerhet. Analysene Fornebubanen har laget nå, bygger på prognoser fra dyktige fagfolk, og tallene skal til ekstern kvalitetssikring. Analysene peker på behovet for å øke kostnadsrammen for å gardere seg mot sprekk i 2027. Likevel er det ingen som kan vite sikkert hvordan lønns- og prisvekst blir i fremtiden. Det ble i 2019 satt av en buffer på 2,7 milliarder kroner, men anslagene nå er at den mangler 300 millioner kroner, slik prisene utvikler seg, skriver Stav.

Forsinkelser

Utsettelsen av Fornebubanen på grunn av finansieringskonflikten mellom stat og kommune, har den påvirka kostnadene?

– Det er riktig at den borgerlige regjeringen ikke ville frigi finansieringen til Fornebubanen i et forsøk på å presse byrådet til å godta ny E18. Dette gjorde at arbeidet ble forsinket. Forsinkelser gir merkostnader.

På spørsmål om hva som nå skjer, svarer byråden:

– Nå skal vi få kvalitetssikret tallene. Vi skal selvfølgelig gjør alt vi kan for å unngå at regningen blir større enn nødvendig for å sikre at dette viktige kollektivprosjektet gjennomføres på en god måte. Når kvalitetssikringen er gjennomført, skal byrådet gå grundig gjennom den og ta stilling til om vi vil foreslå endringer i prosjektet for bystyret.

Er det noe byrådsavdelingen eller etaten kunne gjort annerledes?

– Byrådet og Fornebubanen har kontroll på prosjektet, og vi har jobbet mye med å holde kostnadene nede. Men vi kan ikke kontrollere lønns- og prisstigning i markedet. Fornebubanen mener at de kunne holdt kostnadsrammen om det ikke var for den ekstraordinære prisstigningen. Fornebubanen har gjennom hele prosjektperioden gjennomført store og små kostnadskutt, blant annet ved flytte stasjonene på Lysaker og Skøyen inn i berg, sier Stav.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen