Politikk

Kraftige reaksjoner på ny kostnadssmell for Fornebubanen

– En ny voldsom budsjettsprekk på vakta til Raymond Johansen, kommenterer Anne Haabeth Rygg (H) syrlig. Hun mener dette føyer seg inn i rekken av saker som viser dårlig styring fra Oslo-byrådet.

Oslos daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) på anleggsstarten på den nye Fornebubanen 11. desember 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Uvanlig høy lønns- og prisvekst øker anslaget for hva Fornebubanen vil koste. Dagens prognose på 21,5 milliarder kroner er 3 milliarder mer enn tidligere anslått. Åpningen av banen vil også trolig måtte utsettes med minst et halvt år, skriver Fornebubanen i en pressemelding.

– Dette er en veldig dramatisk kostnadsøkning. Det er dessverre ikke første gang vi ser at etter at bystyret har vedtatt en kostnadsramme, så fortsetter taksameteret å løpe. Det er klart at det er veldig dramatisk.

Det sier Marit Kristine Vea (V) i Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo kommune til Dagsavisen.

Utviklingen er dramatisk fordi dette er enormt kostnadskrevende, og derfor risikerer man at det kan gå hardt ut over andre viktige prosjekter, forklarer Vea. Samferdsels- og miljøutvalget har blitt lovet et notat om dette, men har ikke fått det ennå.

– Vi er nå i en situasjon der vi mangler den finansieringen. Derfor er dette potensielt en svært alvorlig situasjon, fortsetter hun.

Marit Kristine Vea er bystyrerepresentant for Venstre i Oslo.

– Ganske uforståelig

Fornebubanen, T-banestrekningen som skal gå fra Majorstuen til Fornebu og som bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune, står nå overfor en stor kostnadsutfordring.

– Det første man pleier å gjøre, og som Fornebubanen i dette tilfellet sikkert vil, er å lete etter mulige steder å kutte. Men det er klart at de ikke finner tre milliarder kroner de kan kutte i dette prosjektet her, de er jo allerede i gang med å sprenge. Jeg antar at de ikke har et stort potensial for kutt, sier Vea.

– Men da er jo spørsmålet: Hvor skal vi ellers kutte? Å kutte i budsjettet er ikke noe vi ønsker, for vi har mange prosjekter som er viktige for byen vår, legger hun til.

Vea er ikke den eneste fra Samferdsels- og miljøutvalget som reagerer.

– Det er ganske uforståelig, sier Siavash Mobasheri (Rødt) til Dagsavisen.

– At de gang på gang klarer å gå på denne typen smell, i milliardklassen. Det bidrar til at andre kollektivprosjekter blir rammet, påpeker han.

Mobasheri fra Rødt.

Forventer gode svar

Nå frykter lederen i Rødt Oslo at milliardsprekken vil gå ut over prosjekter i Oslo øst.

– Det virker for meg som at det er et problem i Oslo kommune, at man ikke klarer å prosjektere på en god måte. Når vi gjentatte ganger ser milliardsprekk, må man stille spørsmål om man gjør en god jobb på store prosjekter, sier han.

– Man må ta en gjennomgang for å finne ut hvorfor dette skjer flere ganger. Det er mange spørsmål som henger i lufta, tilføyer han.

Mobasheri og Vea sitter i samferdselsutvalget i bystyret, men har ikke fått beskjed om budsjettsprekken før den ble offentliggjort i en pressemelding fra Fornebubanen mandag kveld.

– Men vi har møte på onsdag, jeg regner med at byråden vil legge fram en orientering da. Det er jo sånn ofte. Folkevalgte får beskjeden etter at nyheten er offentlig kjent, sier Mobasheri.

Vea forventer gode svar på hva som har skjedd og hva som er grunnen til den brutale kostnadsøkningen.

– Vi håper på en redegjørelse så raskt som mulig, sier hun.

Gruppeleder i Høyres bystyregruppe I Oslo, Anne Haabeth Rygg, utenfor rådhuset i Oslo i forbindelse med mistillitssaken mot byråd Lan Marie Berg (MDG). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Reagerer kraftig

Anne Haabeth Rygg er leder i Oslo Høyre, og sitter både i samferdselsutvalget og i forhandlingsutvalget for Oslopakke 3. I de forhandlingene skal de løse økonomien rundt Oslos store samferdselsprosjekter, sammen med politikerne i Viken.

– En ny voldsom budsjettsprekk på vakta til Raymond Johansen, kommenterer Anne Haabeth Rygg syrlig.

– Enda en sak som føyer seg inn i rekken av digre overskridelser og dårlig styring fra dette byrådet, legger hun til.

Forhandlingsutvalget har blitt informert om budsjettsprekken allerede. Haabeth Rygg reagerer kraftig på tallene.

– I fjor sommer sprakk prisen med en milliard. Nå får vi melding om enda mer. Sak etter sak med nye overskridelser. Det er ett eller annet som ikke fungerer i økonomistyringen i Oslo kommune om dagen, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Hun mener bystyret nå må komme til bunns i hvordan det har gått så galt. Hun varsler allerede at det kan bli nødvendig å ta flere grep.

– Jeg regner med å få en full orientering av byråden i utvalgsmøtet på onsdag. Kanskje vi må også ha en høring. Det er viktig å få alle fakta på bordet, sier hun.

– Men hva kan man gjøre med det?

– Det er jo flere mulige svar på dette. Først må vi få vite hva det skyldes, og om overskridelsene kan stanses. Så må vi se om det er noe det er mulig å kutte i prosjektet. Men det er laget et svært hull på Fornebu allerede, så det må løses på en eller annen måte, dette her.

Dagsavisen har ikke lyktes i å få kontakt med byrådsavdelingen for samferdsel og miljø.

Graf over forventet kostnad, vedlagt i brevet fra Fornebubanen til byrådsavdelingen.

Fakta om Fornebubanen

* Fornebubanen er en ny T-banestrekning som skal gå mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum. Reisetiden er estimert til 12 minutter.

* Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

* 1919: Første forslag om forstadsbane

* 1939: Fornebu flyplass åpnet. Valget om å bygge flyplass heller enn boliger på Fornebu førte til at baneprosjektet ble lagt på is.

* 1990-tallet: Forslag om dobbeltsporet jernbane

* 2003: Vedtak om å bygge automatbane mellom Fornebu og Lysaker

* 2007: Vedtak om å ikke bygge automatbanen, men en bybane

* 2011: Ruter anbefaler metro mellom Fornebu og Majorstuen

* 2017: Etaten Fornebubanen etableres for å realisere prosjektet.

* 2020: Høytidelig byggestart på Fornebu 11. desember.

* Byggetiden er anslått til om lag seks år. Etter planen skal banen stå klar for åpning i 2027 – Mandag 31. desember ble det varslet en utsettelse på minst seks måneder.

* Kostnadsrammen var beregnet til 16,2 milliarder kroner. Nye beregninger i 2022 tyder på at prisen kan stige til 21,5 milliarder.

(Fakta: NTB)