Politikk

Bystyret redder gamle trehus: Setter Hylla-riving på pause

Etter mange års kamp settes nå prosessen med riving av trehusene mellom Vålerenga og Kværnerdalen på vent. Det er flertall i bystyret for et midlertidig forbud mot riving.

Demonstrasjon Hylla

Hylla er en liten klynge trehus mellom Vålerenga og Kværnerdalen. De gamle husene har vært truet av riving, fordi Bane Nor vil bygge ut toglinjene i området. Etter et hastig bystyrevedtak i 2019 har konfliktene bare fortsatt, mellom lokalbefolkning som vil bevare, og staten som vil rive.

Midt imellom har Oslo-politikerne stått, men i morgen vedtar et stort flertall i bystyre midlertidig forbud mot riving av husene. Dermed blir det ingen riving med det første. Sånn låter vedtaket til bystyremøtet onsdag kveld:

“Bystyret ber byrådet sikre at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak innenfor planområdet Brynsbakken hvis Bane NOR ønsker å starte rive- eller anleggsarbeid der før bystyret har fått avklart hvordan man ønsker å behandle reguleringsplanen etter at Bane NOR i november 2021 varslet at arbeidet utsettes til 2027.”

– Dette innebærer at man ikke kan rive eller bygge på Hylla, sier Abdullah Alsabeehg, varaordfører i Oslo.

Abdullah

Han representerer Arbeiderpartiet. De har foreslått forbudet, sammen med byrådspartnerne i MDG og SV, samt Rødt og Venstre.

– Vi ønsker å kjøpe oss tid for å finne ut hva vi gjør, sier Alsabeegh.

Sender et signal

Det viktigste med vedtaket er å sende et signal til befolkninga: Dere trenger ikke bekymre dere om å våkne en dag til at nabohuset er forsvunnet, sier han.

– Så nå skal ikke Hylla rives?

– Nei, når dette blir vedtatt, så kan man ikke gjøre det. Det er midlertidig forbud.

– Men det kan fortsatt bli en statlig reguleringssak?

– Ja. Eller vi kan oppheve dette forbudet. Jeg vil ikke skape for store forventninger. Det kan være forskjellige svar vi får tilbake, om at handlingsrommet vårt er begrensa. Men Bane Nor sitter med hele ansvaret for å gjøre dette ordentlig.

Forbudet gjelder nemlig bare til det blir opphevet. Bystyret har kjøpt seg tid, til å avklare hva som skal skje.

Derfor sier vi stopp

– Hvor lenge vil forbudet vare?

– Det er vanskelig å si. Byråden har vært veldig tydelig på hva vi lokalt mener er viktig om tunnel, lokk eller hva det blir. Vi venter på behandlingen av statsforvalteren. Men det er flere ting som skjer samtidig, sier han.

– Vår oppgave er å ivareta de lokale interessene. Dette er viktig for hele regionen. Men vi er ikke regionalpolitikere. Vi er lokalpolitikere for Oslo. Derfor sier vi stopp, sier Alsabeegh.

– Vi håper dette gir trygghet til befolkninga: Her skjer det ingenting før vi har fått avklart ting, sier varaordføreren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen