Politikk

Oslos skolebyråd om skolestart og pandemi: - Må være bevisst på barnas sårbarhet

Hver eneste barnehage og skole har et ekstra ansvar for å diskutere hvordan de kan sikre 5-åringene en trygg overgang fra barnehage til skole under pandemien. Det mener Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Oslo 20211207. 
Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) under en pressekonferanse i Oslo Rådhus etter regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.
Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg tror vår bevissthet rundt barns sårbarhet i en slik tid er nødvendig, og at vi jobber med kompenserende tiltak for å forhindre en negativ utvikling, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Dagsavisen.

I løpet av de neste ukene skal over 60.000 norske fem-seksåringer, som i dag går i barnehagen, skrives inn til høstens skolestart. De er det tredje kullet barn som skal takle overgangen fra barnehage til skole under pandemi og skiftende smitteregime.

Torsdag denne uken uttrykte forskere Dagsavisen har snakket med bekymring for at det kan gå ut over barnas trygghet og motivasjon at flere kull med skolestartere har mistet det som var et minimum av forberedelser til skolestart under pandemien. Bli kjent-besøk på skolene og arbeid i førskolegrupper på tvers av avdelingene i barnehagene, er noe av det som forskerne mener i mange tilfeller har gått tapt.

- Må diskuteres

– Ikke bare påvirker det barnas læring, faktisk har det også innvirkning på om elevene fullfører skolegangen sin. Dette er solid dokumentert gjennom forskning, sist i en dansk studie fra 2019, uttalte Hilde Dehnæs Hogsnes, førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Margarinfabrikken barnehage.

Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll sier det er viktig å være bevisst pandemiens mulige konsekvenser for barn og unge på kortere og lengre sikt.

– Samtidig er det mange ting som styrer barns utvikling og motivasjon gjennom et skoleløp uavhengig av pandemi og skolestart, mener hun.

Til høsten vil over 180.000 norske barn ha startet skoleløpet sitt under pandemien. I Oslo er det snakk om 20.000 femåringer. Dette legger et spesielt stort ansvar på byens skoler og barnehager mener Oslo-byråden:

– Hver barnehage og skole bør diskutere hvordan de kan sikre gode overganger for skolestarterne spesielt i denne tiden. Dette bør være et lokalt ansvar siden praksis og behov varierer.

– Jeg tror først og fremst et godt samarbeid mellom barnehagen, skolen og de foresatte og bevisstheten rundt dette i dialog med barna kan bidra til en trygg og inkluderende skolestart, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

- Har gjort alt de kan

På spørsmål om hun, i likhet med forskerne, er bekymret for situasjonen og hvordan dette kan påvirke barnas videre trygghet og skolemotivasjon, svarer byråden unnvikende:

– Jeg tror både foresatte og ansatte i barnehagene har gjort alt de kan for å trygge barna. Flere skoler har laget fine digitale velkomstopplegg som barn og voksne kan ha sett sammen.

– Samtidig er det viktig å huske på at skolen, lærerne og de ansatte i AKS (Aktivitetsskolen som tilsvarer SFO red.anm.) er ansatt for å trygge og motivere barn til å leke, lære og trives. Jeg er sikker på at de er flinke til å tilpasse og se alle barn i en spesiell situasjon, på samme måte som i en normalsituasjon, forsikrer byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Er det grunn til å tro at en del barnehagebarn i Oslo står dårligere rustet til skolestart enn ellers?

– Pandemien har fått konsekvenser for både barn og voksne, men jeg håper det skal være mulig med fellesaktiviteter mellom barnehager og skoler før sommerferien. Det må vi ha tro på. Heldigvis har vi veldig dyktige lærere i småskolen som jeg er trygg på at er at de er ekstra oppmerksomme i møte med nye elever i den situasjonen vi er i nå, svarer byråden.

- Vil byråden iverksette tiltak eller gi skoler og barnehager i Oslo signaler på hva du forventer før høstens skolestart?

-Jeg ser frem mot at denne våren vil bringe oss over i en mer normalsituasjonen med godt samarbeid mellom barnehager og skoler slik at skolestarterne i august i år vil kunne møte en ny hverdag som skoleelever der de på forhånd har fått svar på mye av det de kan være utrygge på, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen