Politikk

Kritiserer lang prosess i Osloskolen: – Vi hadde kanskje sluppet å være der vi er i dag

Onsdag måtte direktør for Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen svare på hvorfor hennes etat, har brukt to år på å få plass forslag til bedre oppfølgingssystemer av skolene.

I mellomtiden har statsforvalteren i Oslo og Viken dokumentert flere lovbrudd i Osloskolen. Lovbruddene er blant annet knyttet til Oslo kommunes plikt til å følge opp skolene.

– Jeg synes ikke hun hadde gode forklaringer på hvorfor dette har tatt så lang tid, og det er noe av det som bekymrer meg. Men, jeg synes tiltakene som ble presentert i dag virker som positive tiltak som jeg håper vil fungere, sier bystyrepolitiker Hallstein Bjercke (V) til Dagsavisen etter onsdagens møte i Kultur- og utdanningsutvalget.

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen innledet med å si at Utdanningsetaten hadde klare forbedringsområder, men la stor vekt på at de hadde ønsket tilsynet fra Statsforvalteren velkommen fordi det var positivt at forvalteren kunne hjelpe dem å se hvor manglene ligger.

I tillegg til Statsforvalteren har kommunerevisjonen avdekket flere avvik og dokumenterte at det var stor forskjell mellom ulike skoler i Oslo. Siden 2019 har også Arbeidstilsynet stilt krav til Utdanningsetaten om å sikre skoleansatte mot vold og trusler på arbeidsplassen.

– Disse problemene ble varslet om allerede høsten 2019, og jeg mener det er kritikkverdig at etaten har brukt så lang tid. Særlig når man ser hva som har skjedd i mellomtiden med alle rapportene som er blitt lagt fram. Hvis hun hadde lyttet til sine egne rektorer i 2019 så hadde vi kanskje sluppet å være der vi er i dag, sier Bjercke.

Rekker fristen

På spørsmål om hvorfor arbeidet har tatt så lang tid, erkjente Gerhardsen at læringsmiljøet har vært et området Osloskolen ikke har lyktes godt nok med, og at det er store utfordringer.

– Her finnes ingen «quick fix». Det trengs støttesystemer og kompetanse ute på skolene. Mye av det vi ruller ut nå har vi jobbet med over tid. Samtidig har koronabelastningen vært stor, og disse tingene kommer ikke til å løses i løpet av dette året heller. Det å skape en trygg skole tar tid, sa Gerhardsen i møtet.

Men Marte Gerhardsen forsikret gang på gang at etaten kom til å oppfylle kravene fra Arbeidstilsynet og Statsforvalteren innen fristen. Hallstein Bjercke er positiv til innholdet i tiltakene som ble presentert på møtet.

– Men det gjenstår å se hvordan det fungerer i praksis. Jeg merka meg at hun ikke kunne svare på om tiltakene var i tråd med det rektorene og skolene har uttrykt at de har behov for. Det mener jeg er avgjørende for at det skal fungere. I tillegg gjenstår det å se om det er nok ressurs, sier han.

Da Gerhardsen redegjorde for Statsforvalterens tilsynsrapport, kunne hun fortelle at forvalteren er fornøyd med tiltakene Utdanningsetaten skal sette i gang, men de vil likevel vente med å lukke avvikene til tiltakene er iverksatt. Flere stilte spørsmål ved om dette dreide seg om mistillit fra Statsforvalterens side, noe hun avviste.

– Jeg tror det er klokt av Statsforvalteren, nettopp fordi det gir oss noen måneder til å se hvordan disse nye tiltakene fungerer i praksis. Det er lett å få tiltak til å se flotte ut på en presentasjon, men det viktigste er at de fungerer i praksis.

Statsforvalteren har pålagt kommunen å rette lovbruddene innen 31. mars 2022.

– Mener du det er behov for en bredere høring av denne saken i bystyre?

– Jeg tror det vil være klokt å avvente Statsforvalterens endelige konklusjon før vi bestemmer oss for hvordan vi bør ta dette videre. Men vi i bystyret kommer til å følge dette veldig tett framover, og tilbakemeldingene vi får fra skolene, rektorene, elevene og lærere vil være avgjørende, sier han.

Før fristen

Høyres skolepolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan mener Utdanningsetaten bør kunne lukke avvikene tidligere enn fristen.

– Selv om det er kort tid til mars, så håper jeg man får lukket disse avvikene så fort som overhode mulig. Jeg håper ikke Marte Gerhardsen og byrådet med Ap og Sv i spissen venter helt til mars. Jeg mener dette bør kunne komme på plass innen jul. Jeg håper også direktøren vil komme oftere til Kultur- og Utdanningsutvalget for å fortelle oss hva som skjer framover. Jeg kan ikke senke skuldrene fram til mars, fordi dette er ganske alvorlig og det går utover elevene i Oslo, sier Kaan Inan.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: