Politikk

Flere lovbrudd i Osloskolen: – De gambler med framtiden til flere tusen elever

Politikerne i bystyret kaller Utdanningsetaten inn på teppet etter avdekkede lovbrudd.

Mehmet Kaan Inan (H).

– Rektorer, lærere og elever får ikke hjelp når de trenger det. Når man ser alle disse granskningene i sammenheng med hverandre, så skaper det et ganske urovekkende bilde av hvordan Osloskolen styres akkurat nå. Dette bekreftes også gjennom bekymringene vi daglig får fra lærere, foreldre og elever. Nå har flere uavhengige, statlige tilsyn endelig klart å bevise at ting ikke lenger går som det skal, og at Oslo kommune ikke gjør det de skal som skoleeier, sier Mehmet Kaan Inan.

Han er skolepolitisk talsperson for Oslo Høyre.

Flere tilsyn

For få dager siden kom en ny endelig tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. I løpet av de siste 18 månedene er det ført tilsyn med hvordan Oslo kommune og Utdanningsetaten følger opp elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, og hvilket system de har for å føre internkontroll. Rapportene avdekket en rekke lovbrudd. På toppen av dette har Utdanningsetaten fått pålegg fra Arbeidstilsynet.

– Skolene i Oslo forteller om at de seiler sin egen sjø og de er overlatt til seg selv. Istedenfor at skolene får hjelpen når de trenger den, kommer hjelpen lenge etter at alarmklokkene har ringt. Og da er det for sent.

Nå er etaten kalt inn på teppet av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, og må redegjøre for funnene i tilsynene.

Da lovbruddene i Utdanningsetaten ble kjent i mai i år, ga ikke utdanningsdirektør Marte Gerhardsen uttrykk for at hun var bekymret. Hun omtalte funnene i rapporten fra Statsforvalteren som en god beskrivelse av utfordringene de har, og sa de hadde startet arbeidet med å etablere bedre systemer for å sikre at elevene har det trygt og godt på skolen.

«Aller viktigste oppgave»

Kaan Inan mener etatsdirektøren ikke tar situasjonen alvorlig nok, og vil ha svar på når lovbruddene først ble kjent i etaten, og hvilke tiltak som ble satt i gang. Han mener både byrådet og etatsdirektøren i for stor grad har prioritert politiske føringer, som den mye omtalte omorganiseringen av etaten, framfor å sikre et godt system med rutiner for å følge opp elevenes læringsmiljø.

– Jeg mener de gambler med framtiden og skolegangen til flere tusen elever når de ikke tar dette mer alvorlig. Hvis man ikke klarer å sikre et godt og trygt læringsmiljø bommer man på det aller viktigste i skolen.

Kaan Inan mener at den politiske diskusjonen om enkeltsaker for skolene bør settes til side, og at diskusjonen heller bør handle om grunnplanken i Osloskolen.

– Å sikre at elever og ansatte har et trygt og godt læringsmiljø på skolen, er skolen og skoleeiers aller viktigste oppgave. Det burde være en selvfølge, og må ligge fast uansett hvilket parti som styrer byen.

Ber byråden ta ansvar

Bystyrepolitikeren fra Høyre mener bruddene som er avdekket bør føre til en bred og åpen diskusjon om situasjonen i Osloskolen, og ber den nye skolebyråden Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) ta ansvar.

– Den nye skolebyråden har et ansvar i å rydde opp i dette, og det håper jeg virkelig hun gjør. Hun har nå en gylden mulighet til å rydde opp i det forgjengeren hennes etterlot seg, sier Kaan Inan.

Statsforvalteren har pålagt kommunen å rette lovbruddene innen 31. mars 2022.

– Jeg får titalls e-poster hver dag fra foreldre som har barn som ikke blir fulgt opp. Det gjør strekt inntrykk, og vi har ikke tid til å vente helt til påleggsfristen i mars. Dette må tas tak så fort som overhodet mulig, sier Kaan Inan.

Kontinuerlig arbeid

– De avvikene som påpekes i rapporten tar jeg på største alvor og Utdanningsetaten er godt i gang med oppfølgingen. Jeg er glad Statsforvalteren påpeker at skolene i Oslo har et sterkt fokus på skolemiljø og har gode rutiner for dette. Alle elever har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Å legge til rette for dette er en prioritert oppgave for meg. Dette har også blitt fulgt opp tett fra min avdeling, svarer skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll i en e-post.

På spørsmål om hvordan byrådsavdelingen har fulgt opp etaten, svarer byråden at oppfølging av internkontrollen om elevenes skolemiljø har vært et tema i styringsdialogen med UDE både i 2020 og i 2021. Hun mener dermed at det er vært gitt klare politiske signaler til Utdanningsetaten.

– Byrådsavdelingen har i tildelingsbrev, etatsstyringsmøter og egne oppdragsbrev gitt tydelige føringer på at gode internkontrollsystemer må utvikles i samarbeid med elevene, ansatte og ombud, skriver Holmås Eidsvoll.

På tross av at tilsynene har avdekket flere titalls lovbrudd, mener skolebyråden internkontrollen stort sett fungerer.

– Dette har vært en prioritert sak der byrådsavdelingen har vært tydelig på at å ha en internkontroll er et kontinuerlig arbeid. Det er ikke et arbeid man kan sette sluttstrek for. At enkeltelever ikke har et godt skolemiljø, er ikke det samme som at det ikke finnes en internkontroll på området. Likevel er det klart at enkeltsaker kan være et symptom på at internkontrollen ikke er god nok, skriver Holmås Eidsvoll.

Sunniva Holmås Eidsvoll tar over som ny skolebyråd. I dag er hun gruppeleder for SV i Oslo bystyre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen