Politikk

Flere forsvinner ut: Nå må maktkabalen legges på nytt

Flere av Oslo Aps mest sentrale kvinner og menn kan være på vei inn i rikspolitikken. På bare tre dager må partiet rokke om på flere av de viktigste maktposisjonene i Oslo-politikken.

Valgresultatet ved stortingsvalget er i ferd med å få store ringvirkninger langt inn i Oslo rådhus. Varaordfører Kamzy Gunaratnam og gruppeleder for Oslo Ap og leder i finanskomitéen Frode Jacobsen er begge blitt stortingsrepresentanter. I tillegg spekuleres det i om andre sentrale personer i Oslo Ap, som byrådsleder Raymond Johansen eller noen av byrådene hans, kan bli en del av Jonas Gahr Støres regjering.

Det betyr at maktkabalen i Oslo Ap i stor grad må legges på nytt i løpet av de neste to ukene. Dagsavisen har snakket med en lang rekke kilder i Oslo Ap for å få et innblikk i hvilke prosesser som blir avgjørende og hvilke navn som kommer til å bli helt sentrale i kampen om posisjonene i tida framover.

Hvem blir gruppeleder?

Akkurat hvordan kabalen vil bli seende ut til slutt er vrient å spå akkurat nå. Det hviler i stor grad på hvem, om noen, som vil få en telefon fra Jonas Gahr Støre når han skal sette sammen sin regjering. Målsettingen til Oslo Ap er å lande prosessen på gruppemøtet 18. oktober, to dager før neste bystyremøte. Dersom regjeringen Støre presenteres fredag 15. oktober betyr det at valgkomitéen og fylkespartiet bare har helga på seg til å leke stolleken.

De største skoene som uansett skal fylles i Oslo Ap slik ting legger an nå er Frode Jacobsen sine. Jacobsen er fylkesleder i Oslo Ap, gruppeleder på rådhuset og leder i finanskomitéen. Det er han som har ansvaret for å forhandle med de andre partiene og sørge for at byrådet får flertall for sine saker og sitt budsjett, samt å finne kompromisser i bystyret i de sakene byrådet ikke har flertall. Gruppelederjobben blir ansett som en av de aller viktigste på rådhuset.

Andreas Halse er favoritt til å ta over etter Frode Jacobsen som gruppeleder.

Jacobsen vil fortsette som fylkesleder etter at han ble valgt inn på Stortinget, men posisjonene som gruppeleder og leder i finanskomitéen må fylles. De aller fleste peker på at det er naturlig at dagens nestleder i gruppa og partiets miljøpolitiske talsperson Andreas Halse rykker opp til gruppeleder. Men flere peker også på at det kan være aktuelt for partiet å be enten byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen eller byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen å gå ut av byrådet og tilbake i bystyret for å bekle den rollen.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (t.v.) og arbeidsbyråd Rina Mariann Hansen.

Etter hva Dagsavisen forstår har både Evensen og Hansen sagt tydelig fra internt at det er uaktuelt for dem å gå tilbake til bystyret.

Ny varaordfører

Der vervet som gruppeleder er en knallhard realpolitisk jobb med lange dager, møter og tøffe forhandlinger er det likevel tøffere kamp om hvem som skal etterfølge Kamzy Gunaratnam som Oslos varaordfører. Varaordførerjobben er ansett som ganske upolitisk og mindre viktig enn gruppelederjobben. Samtidig får man en synlig rolle man kan forme litt som man vil. Her har både Jon Reidar Øyan, Line Oma og Abdullah Alsabeegh meldt seg på i kampen. Alle tre har bekreftet offentlig at de er aktuelle kandidater.

Jon Reidar Øyan, Abdullah Alsabeegh og Line Oma har alle tre meldt seg på kampen for å bli Oslos neste varaordfører.

Akkurat når valgkomitéen som skal peke ut hvem de mener bør bekle de ulike vervene skal gjøre jobben sin er fortsatt uklart i påvente av forhandlingene på Hurdal, men det er bystyregruppa i Oslo Ap, altså de 12 bystyrerepresentantene og de 15 vararepresentantene som skal få det siste ordet. Med tre sterke kandidater kan det ende opp med avstemming i gruppa for å avgjøre hvem som får jobben. Målsettingen er som nevnt at gruppemøtet 18. november skal spikre den nye kabalen.

Dersom Støre skulle be flere sentrale personer i Oslopolitikken om å bli en del av regjeringen vil kabalen bli vesentlig vanskeligere. Særlig om byrådsleder Raymond Johansen skulle la seg friste av en ministerjobb. Det vil i så fall utløse en vanskelig situasjon der Oslo Ap må finne både en ny gruppeleder og byrådsleder. De fleste Dagsavisen har snakket med tror ikke det er særlig aktuelt for Johansen å bli en del av regjeringen nå, men dersom han skulle bli tilbudt en jobb som for eksempel utenriksminister vil det bli vanskelig å takke nei. Dersom Johansen skulle ende opp i regjeringen er det særlig helsebyråd Robert Steen, arbeidsbyråd Rina Mariann Hansen og næringsbyråd Victoria Marie Evensen som blir trukket fram som aktuelle erstattere.Nyeste fra Dagsavisen.no: