Politikk

Her er Raymonds plan for å få flere i full jobb

Hvert år bruker Oslo kommune 84 millioner kroner på helsevikarer. Nå vil Raymond Johansen ansette vikarene fast i stedet. Planen heter «ressurspool».

– Dette er en god ide, slår Raymond Johansen fast.

Han har invitert både Dagsavisen og lederen i Fagforbundet i Oslo, Roger Dehlin, til byrådslederkontoret på rådhuset, for å lansere sin store plan for å gi flere heltidsjobb.

For det er godt over 50.000 ansatte i Oslo kommune. Mange av dem jobber i små stillinger. Og en god del er til enhver tid sjuke. Hver eneste dag ringer forskjellige deler av kommunen mer eller mindre panisk rundt for å skaffe vikarer. De ringer både enkeltpersoner og, i stor grad, private vikarbyråer.

Sånt er verken særlig god økonomi eller sørger for en trygg arbeidssituasjon for de ansatte. Og som det står i den rødgrønne byrådsplattformen fra Mangelsgården i 2019: «I kommunen skal heltid være en rettighet for alle og deltid et valg». Sånn er det ikke i dag. Men Raymond har altså en plan.

Veit ikke hvor mange som skal jobbe der

– Planen er å få en ressurspool med tydelige gode avtaler, som består av kompetente og flinke folk som synes det er spennende å jobbe mange ulike steder. Og at det er såpass stort volum at det er dit institusjonene i Oslo kommune ringer for å dekke behovene sine, sier han.

En «ressurspool», et annet ord for «vikarpool» er altså en enhet folk skal kunne ha som arbeidsgiver, for så å jobbe der det trengs. Som fast vikar, eller hva man nå vil kalle det. Konseptet er prøvd ut i liten skala flere steder i kommunen, og byrådet vil ha mer av både små lokale prosjekter og større enheter. Prosjektet er også inspirert av Bergen kommunes bemanningsenhet. Den omtales rett og slett som et «kommunalt vikarbyrå».

– Bakgrunnen er å få mindre midlertidighet og flere faste ansatte. Vi begynner i helse- og omsorgsfagene, og så skal vi «scale it up», sier byrådslederen.

– OK, men hvor stort skal det bli?

– Du får ikke noe antall av meg nå. Vi må utrede og forhandle først. Men det må monne litt. Vi skal ha første budsjettmøte neste fredag, sier han.

Uansett skal ikke budsjettet for 2022 spikres før seinhøstes. Så Johansen veit ikke i dag hvor mye penger han kan bruke på prosjektet. Planen er uansett at det skal vokse. I starten er det sykehjem og i hjemmehjelpstjenestene «poolen» skal brukes til. Etter hvert står andre deler av kommunen for tur. Særlig barnehagene nevnes.

6000 midlertidige ansatte

– Jeg er ikke i stand til å se alle utfordringer som vil komme. Men i starten vil det helt sikkert være en utfordring at poolen er for liten, sier Johansen.

Roger Dehlin fra Fagforbundet Oslo prøver åpenbart å trekke byrådslederen i retning av at den skal være stor.

– Vi håper at man i hvert fall tenker at volumet må være opp mot det som er korttidssykefraværet. Det tror vi vil ha en stor effekt, sier han.

Roger Dehlin, leder for Fagforbundet Oslo. På byrådlederens kontor.

– At vi greier å få en størrelse på det, det er min store bekymring. At det blir en for liten enhet, til at den blir så relevant som den skal være. Men vi må begynne. Her drar vi i samme enden av tauet, både ledelsen i kommunen og fagforeningene. Det er et godt utgangspunkt, sier Raymond Johansen.

– På de verste månedene er det 6000 midlertidige ansatte i kommunale sykehjem, sier Roger Dehlin i Fagforbundet.

Skal bli synlige

– Det høres tungt ut? Å jobbe et sted hvor man blir sendt hit og dit hver dag og ikke veit på forhånd hvor man skal jobbe?

– Disse menneskene er her jo i dag. De jobber i bemanningsbyrå. Vi ønsker å gi dem forutsigbarhet og klarere rammer, sier Johansen.

– De har det langt verre i dag. De har ikke fast tilknytting. De har ikke tariffavtale. De reiser den ene dagen til en barnehage og den andre dagen til et sjukehjem. De er usynlige i dag, men nå blir de synlige og fast ansatt i kommunen, sier han.

Roger Dehlin skyter inn:

– Historisk har ikke fagforeninger vært helt jublende for vikarpooler. Vi har tenkt nøye på dette, lenge. Det er drastisk, vi har gått fra å være mot det, til å ha det som tariffkrav. Men det du får sikra her er jo at de blir fast ansatte, har en arbeidstid og tariffavtale.

– Ambisjonen er å overflødiggjøre bemanningsbyråene. Men det er ikke gjort over natta, sier Raymond Johansen.

Vil være behov for vikarer uansett

En annen grunn til at Fagforbundet nå går inn for å ha fast ansatte vikarer, er muligheten for å etterutdanne dem.

Raymond Johansen og Roger Dehlin utenfor byrådlederens kontor på Rådhuset.

– Når folk jobber i en ressurspool kan vi drive med kompetansehevende tiltak. Vi ser på dette som mye mer enn et vikarbyrå. Det er et rekrutteringsbyrå for å sikre fast ansatte i kommunen, sier Dehlin.

– Hadde det ikke vært bedre å bare øke bemanninga på arbeidsplassene? Så man tåler at noen er sjuke?

– Det er ikke noen motsetning. Vi har jobba med økt bemanning. Men behovet for vikarer vil være stort uansett. Du greier ikke bemanne opp sånn at du ikke trenger vikarer, sier Johansen.

– Enkelte steder kunne man tenke seg at bemanninga burde vært reellt høyere, skyter Roger Dehlin inn.

Her kan du lese byrådssaken «Organisering av kommunal ressurspool» som ble oversendt bystyret i forrige uke.