Politikk

Barnehagelærer Camilla fikk sjokk da hun skulle få årets feriepenger fra Oslo kommune

Da barnehagelærer Camilla Eggestad skulle få feriepenger fikk hun en lite hyggelig overraskelse: Hun fikk 15.000 kroner mindre enn forventet. Grunnen? Hun streiket for høyere lønn i vår. Nå vil kommunen rette opp feilen.

Camilla Eggestad, barnehagelærer

– Jeg opplever rett og slett at Oslo kommune har tatt mine feriepenger som jeg tjente i fjor. Det oppleves som veldig ugreit. Og uventet. Ingen var forberedt på det.

Det sier barnehagelærer og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet Camilla Eggestad til Dagsavisen.

Denne våren streiket hun sammen med tusenvis av kommuneansatte i Oslo for høyere lønn. Resultatet ble heller magert. Regjeringen satt ned foten og bestemte at streiken skulle avsluttes ved tvungen lønnsnemd etter bekymring om fare for liv og helse i hjemmetjenesten, og de streikende kommuneansatte fikk ikke ei krone mer enn andre grupper i kommunal sektor.

Feriepenger og lønn

Nå, med sommerferien rett rundt hjørnet, betaler Oslo kommune ut feriepenger. Men da de streikende i bydelene fikk årets feriepenger satt de kaffen i halsen. Oslo kommune har nemlig tatt streiketrekket fra feriepengene og ikke en vanlig lønnsutbetaling. Juni-lønna er nemlig synonymt med feriepenger, og streiken strakk seg over månedsskiftet. Det har satt sinnet i kok hos de streikende.

– Man har jo en plan for feriepengene sine. Potensielt er det en del som rett og slett får ferien sin ødelagt. Det er fryktelig urettferdig, og kommer på tampen av et år med pandemi og streik. Følelsen jeg sitter med er at dette er å strø salt i såret. Det er en opplevelse jeg deler med veldig mange jeg har snakka med, sier Eggestad.

Hun har ikke regnet i detalj på hvor mye hun har gått i minus netto etter at streikebidraget fra fagforeninga er lagt til, men feriepengene var 15.000 kroner mindre enn forventet.

– Vi i barnehagesektoren har hatt et utrolig tøft år, med pandemi og mange krav til omstilling og bruk av ekstra ressurser uten at vi har opplevd å få noe mer tildelt eller bedre vilkår. Så hadde vi en streik som ble avsluttet på syltynt grunnlag. Og nå kommer dette med feriepengene på toppen. Nå er det mye dårlig stemning rundt omkring, sier Eggestad.

Streikeretten

I et brev sendt torsdag ber nå Unio om at Oslo kommune rydder opp så raskt som mulig. De er misfornøyde ikke bare med at kommunen har tatt streiketrekket fra feriepengene, men også at den tekniske måten kommunen har trukket pengene på har gjort at mange har blitt trukket langt mer enn de skulle.

– Våre medlemmer som har vært i streik har fått trekk i feriepengene istedenfor lønn, dette har påført dem et inntektstap denne sommeren som ikke vil bli korrigert før skatteoppgjøret neste vår. Dette kan vi ikke akseptere. Streikeretten er en grunnleggende del av det norske arbeidslivet og streikende skal ikke straffes av arbeidsgiver for å ha deltatt i en lovlig konflikt, skriver leder i Utdanningsforbundet Oslo Aina Skjefstad Andersen i brevet.

Dagsavisen har kontaktet byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune, som forteller at de vil undersøke saken etter at de nylig mottok henvendelsen fra Unio.

– Vi vil besvare henvendelsen snarest mulig. Vi jobber med å få oversikt over hvilke feil som kan ha skjedd, og hvordan feil kan rettes opp. Feil i lønnsutbetalinger er uheldig og beklagelig, og noe som en alltid må forsøke å korrigere snarest mulig, skriver spesialrådgiver i kommunikasjonsavdelingen, Nina Gopinder Pannu, i en e-post.

Etter at Dagsavisen publiserte denne saken, har kommunen kommet med nok en kommentar: (lagt til fredag 2. juli klokka 17:12)

– Det skjedde dessverre en feil i utbetalingene til noen av dem som var i streik i mai/juni. Vi har jobbet intenst med å få rettet opp i denne feilen så raskt som mulig.

De ansatte vil få tilbakebetalt det som ble trukket i forbindelse med fravær på grunn av streik, skriver Pannu i en epost.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen her