Politikk

Lan Marie Berg sier fra seg halve etterlønna

Etter at hun ble kastet som miljøbyråd har Lan Marie Berg (MDG) krav på tre måneders etterlønn. Hun ber bare om halvparten.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg forlater Oslo rådhus onsdag etter at det ble klart at byrådet går av som følge av mistillitsforslaget henne.

Tidligere i juni var det klart at et flertall i Oslo bystyre ikke hadde tillit til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Det kom i kjølvannet av milliardsprekken i vannforsyningssaken der ny reservevannforsyning ble over 5 milliarder eller 40 prosent dyrere enn først antatt.

Byrådsleder Raymond Johansen stilte kabinettspørsmål, uten at det hjalp. Hele byrådet måtte gå av som følge av saken. Kort tid etterpå kom mer eller mindre det samme byrådet tilbake, men uten hovedpersonen selv Lan Marie Berg.

Oslo kommunes forskrift for godtgjøring av folkevalgte verv sier at avgåtte politikere har rett til tre måneders etterlønn, og at denne skal avkortes mot annen inntekt. Berg har på sin side søkt om etterlønn i halvannen måned.

– Berg vil få innvilget ettergodtgjørelse i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 8-6 og Oslo kommunes forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder § 11. Hun har søkt godtgjøring for en periode frem til den 1. aug. Beslutningsmyndigheten til å fatte slikt vedtak er i forskriften lagt til byrådet som har delegert denne til byrådslederen med videredelegasjon til administrasjonen, sier spesialrådgiver på byrådslederens kontor Rune Evang.

Grunnen til at Berg kun har søkt om etterlønn i halve perioden hun har krav på er at hun uansett hadde planlagt å ta permisjon fra posisjonen som byråd for miljø og samferdsel for å drive valgkamp. Dette oppga hun også som begrunnelse da hun gjorde det klart for pressen kort tid etter at byrådet gikk av at hun uansett ikke var aktuell i et nytt byråd.

Fra 1. august skal Berg lønnes av MDG, og vil etter hva Dagsavisen forstå gå kraftig ned i lønn. Hun er 1. kandidat til Stortinget for Oslo MDG, og målingene tyder på at det skal svært mye til at hun ikke kommer inn på Stortinget etter valget til høsten.