Politikk

Frykter tvungen lønnsnemd også i Oslo: Gitt nesten 1000 dispensasjoner

Unio-streiken ble stanset av regjeringen fordi de mente den satt liv og helse i fare. I Oslo fortsetter streiken, og her gir de hundrevis av dispensasjoner til de streikende for å unngå at det samme skal skje her.

Nestleder i Unio Oslo og fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund Oslo, Bård Eirik Ruud har gitt nesten 1000 dispensasjoner til streiken i Oslo.

– Vi er ekstra forsiktige, og passer på at liv og helse blir ivaretatt. En streik vil jo dessverre alltid ramme tredjepart, men det er det virkemiddelet vi har. Nå gjør vi alt vi kan for å sørge for at streikeuttaket er forsvarlig og ivaretar liv og helse.

Det sier nestleder i Unio Oslo og fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund Oslo, Bård Eirik Ruud, til Dagsavisen.

Fredag forrige uke ble kommunestreiken avsluttet. På grunn av brannfare på et energigjenvinningsanlegg i Fredrikstad valgte regjeringen å sette ned foten og ty til tvungen lønnsnemnd. Dette til tross for at Unio innvilget dispensasjon for de streikende ved anlegget to timer før regjeringen valgte å stanse streiken. De hadde nemlig avslått søknad om dispensasjon flere ganger tidligere. Avgjørelsen satte sinne i kok hos mange tusen streikende, fordi de mente at avgjørelsen om tvungen lønnsnemnd var tatt på for tynt grunnlag.

Men i Oslo, som er eget tariffområde, fortsetter streiken for fullt. For å unngå at regjeringen også her tvinger streiken til å avsluttes på grunn av fare for liv og helse har Unio til nå gitt totalt 767 dispensasjoner, eller unntak, fra streiken. I tillegg ligger hundrevis av søknader til behandling, og en del avgjørelser er også anket. Til sammen er det 1238 registrerte dispensasjoner.

Til sammenligning ga Unio i hele resten av Norge til sammen omtrent 2000 dispensasjoner i streiken som ble avsluttet fredag.

Høye tall

– Dette er høye tall. Det viser at vi må gi mange dispensasjoner for å sikre at denne streiken ikke går ut over liv og helse. Vi har en tilnærming til dispensasjoner som gjør at vi skal kunne streike helt til arbeidsgiver kommer tilbake til forhandlingsbordet. Da har det vært nødvendig å innvilge disse dispensasjonene, sier Ruud.

Han sier at de med streikeuttaket forsøker å sørge for at institusjonene og virksomhetene til daglig må klare seg med en bemanning som tilsvarer omtrent vanlig helgebemanning.

– Nå går vi mot sommerferien, og vi ser av sommerturnusene kommunen har planlagt at den bemanningen vi har under streiken nå er større enn kommunen har planlagt i sommer, sier Ruud.

De aller, aller fleste dispensasjonene er gitt til ulike helseinstitusjoner. Til sammen streiker det 231 helsearbeidere i Oslo kommune, og på helseinstitusjonene er det gitt 545 dispensasjoner. Altså vakter som skulle blitt rammet av streiken, men der de ansatte likevel må på jobb for å sikre liv og helse.

– Uunnværlige

– Med tanke på alle disse dispensasjonssøknadene viser kommunen veldig tydelig at vi er uunnværlige. Ellers i året ser vi jo at sykepleiere og helsefagarbeidere blir erstattet av personell med lavere eller ingen kompetanse. Det er et paradoks for oss at nå under streiken virker det plutselig som at kommunen syntes sykepleierkompetanse er uunnværlig når vi resten av året kan erstattes av ufaglærte, sier Ruud.

Litt over 1900 Unio-organiserte streiker nå i Oslo, de fleste enten i helseyrker eller undervisningsyrker. Kravet i Oslo er det samme som i resten av landet, klar reallønnsvekst for å klare å beholde ansatte i kommunen og sikre rekruttering til yrkene.

Resten av de kommunalt ansatte har enten blitt tvunget til eller godtatt et nulloppgjør på 2,8 prosent. Det holder ikke for Unio i Oslo.

– Skal Oslo kommune få gjort noe med utfordringene vi står i må vi bruke lønn som virkemiddel. Vi har en mulighet til å tette lekkasjen av folk som slutter og sikre samfunnskritisk kompetanse. Det er også viktig å merke seg at det var ikke på grunn av uttaket i helsesektoren at streiken i KS-området ble stoppet. Vi var tydelig på at uttaket i helsesektoren var forsvarlig, og vi er i samme situasjon i Oslo. Vi viser vilje til å gi dispensasjoner, og vi strekker oss langt for å komme i dialog med arbeidsgiver, sier Ruud.