Politikk

Rødt holder døra på gløtt for mistillit mot Berg

Rødt har ikke bestemt seg om de vil stemme for eller imot et nytt mistillitsforslag etter milliardsprekken i vannforsyningssaka. Høyre mener både bystyret og byrådslederen burde vært informert tidligere.

– Vår plan er å stille til høringen og se hva som kommer fram, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud til Dagsavisen.

– Har dere tatt stilling til om dere vil støtte et mistillitsforslag?

– Nei. Det gjør vi etter høringen.

20. mai ble det kjent at Oslos nye reservevannforsyning blir over 5 milliarder dyrere enn først anslått. Grunnen er prisendringer i markedet. Flere partier på rådhuset har varslet at de vurderer å fremme mistillitsforslag mot ansvarlig byråd Lan Marie Berg, både på grunn av milliardsprekken i seg selv, men kanskje først og fremst fordi de mener hun burde informert bystyret om sprekken tidligere. Bystyret visste ingen ting om saken før 20. mai.

Berg mener på sin side at hun har informert bystyret på en god måte. Selv om den første informasjonen som pekte i retning av at prosjektet ville bli dyrere kom allerede i fjor, fikk hun først endelig bekreftet at prosjektet styrte mot milliardunderskudd i mars i år. Da bestilte hun en ekstern granskningsrapport for å kvalitetssikre tallene. Fra rapporten forelå til den var i bystyrets hender gikk det bare ti dager.

Informasjon og tidslinja

Dette er andre gangen på kort tid Berg har trusselen om å bli kastet hengende over seg. I fjor gjaldt det brudd på arbeidsmiljøloven i hennes etater. I den saken endte Rødt med å stemme imot forslaget og reddet dermed Berg fra å bli kastet som byråd.

Også den gangen handlet saken mye om at enkelte partier i bystyret mente Berg ikke informerte dem på riktig måte. Leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, sa til Dagsavisen den gang at han kjøpte Bergs argument om at hun ville kvalitetssikre informasjon før hun informerte bystyret om AML-bruddene.

Byggeplass på Huseby.

Nå holder altså Rødt dørene åpne i forkant av høringen om budsjettsprekken førstkommende onsdag.

– Jeg har en del spørsmål jeg vil stille byråden, men det tar jeg med henne og ikke via media, sier Evenrud.

Men hun presiserer at det hun først og fremst er opptatt av er hvorvidt Berg har informert bystyret tilstrekkelig. Ikke budsjettsprekken i seg selv.

– Tidslinja og forholdet mellom bystyret og byråden er det vi ser på. Vi er for en ny reservevannforsyning. Det er ikke et spørsmål for oss om vi skal ha en ny reservevannforsyning eller ikke. Det må vi ha. Det er informasjon og tidslinja som er avgjørende her, sier Evenrud.

– Overrasket

Spørsmålet er når Lan Marie Berg faktisk visste at ny vannforsyning kom til å bli langt dyrere enn først anslått, og på hvilket tidspunkt hun burde informert bystyret. Byrådssaken om milliardsprekken viser at den første kontrakten som ble langt dyrere enn politikerne la til grunn, ble inngått i august i fjor. Men allerede i mars 2020 kom tilbudene fra entreprenørene inn.

Da viste det seg at kontrakten ble minst 950 millioner dyrere enn man trodde. Men byrådet mente at man kunne håndtere én dyr kontrakt innenfor budsjettramma satt av bystyret. Det er Høyre uenig i. Allerede da, altså i mars i fjor, burde varsellampene blinket og bystyret burde blitt koblet på saken, mener gruppeleder og leder i finansutvalget i bystyret, Anne Haabeth Rygg.

– Når man har fått et ansvar for å gjennomføre ting og ikke klarer det innenfor budsjettene, så må man gå til sjefen. Jeg er overrasket over hvor tidlig byråden har fått informasjon. Og at hun ikke har delt informasjonen med bystyret, sier Haabeth Rygg.

Da den andre store kontrakten skulle inngås i november i fjor så byrådet at den også ville sprekke med halvannen milliard. Da begynte varsellampene å blinke, og vann- og avløpsetaten ble bedt om å beregne hvor stor sprekken ville bli. I mars forelå en rapport som pekte på at sprekken ville bli på 3,5 milliard. Byrådet bestilte så en ekstern kvalitetssikring, som konkluderte med en sprekk på over 5 milliarder.

Alt dette burde bystyret vært involvert i, mener Rygg og Høyre.

– Burde varslet Raymond

Byråd Lan Marie Nguyen Berg sa allerede på en pressekonferanse i forrige uke at byrådsleder Raymond Johansen ble varslet om budsjettsprekken i mars i år. Dette bekrefter også byrådslederen i en epost til Dagsavisen.

– Miljø- og samferdselsbyråden orienterte byrådsleder 16. mars om status i prosjektet. I møtet ble byrådsleder informert om etatens nye beregninger av kostnader i prosjektet, og at MOS-byråden hadde satt disse beregningene ut til ekstern kvalitetssikring, skriver han.

Haabeth Rygg mener byrådslederen burde vært varslet før.

– Hvis man skal lede et byråd og holde byen på skinner, så er man jo avhengig av informasjon. Det ville vært naturlig om byrådslederen ble orientert tidligere. Jeg regner jo med at byrådene har rutiner på å varsle byrådslederen om alvorlige saker. Det er flere rapporteringer som kommer til byråden om at budsjettsprekken blir større og større, sier hun.

Byråd Lan Marie Nguyen Berg har tidligere skrevet på Facebook en forklaring på hvorfor hun ikke har informert tidligere:

«Som byråd er det mitt ansvar å forberede saker til bystyret. Jeg skal sørge for at bystyret får korrekt informasjon, som er sannferdig, og at sakene er tilstrekkelig opplyst. Byrådet er ansvarlig for å holde seg innenfor budsjettet som bystyret har vedtatt. I det jeg hadde fått bekreftet av en tredjepart at dette ikke var mulig, brukte jeg 6 arbeidsdager på å legge fram en sak til bystyret», skriver hun.

Dersom de samme partiene som stemte for mistillit mot Berg i fjor, Høyre, Venstre, FNB og Frp skulle stemme for mistillit i år igjen vil Rødts stemmer bli avgjørende for Bergs framtid som byråd.

– Jeg er veldig spent på hva Rødt vil gjøre. Dette henger på hva Rødt synes er greit, sier Haabeth Rygg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: