Politikk

Sykehjemsansatte varslet om kritikkverdige forhold. Opplever at de ikke ble hørt

I fjor høst varslet syv helsefagarbeidere Oslo kommune fordi de følte seg presset og trakassert av arbeidsgiver da de var sykmeldt. Fortsatt opplever de at de ikke er blitt hørt. Hva skjedde egentlig med varslet?

Varsel. Oslo rådhus.