Politikk

Opposisjonen om varslersaken i Sykehjemsetaten: – Bekymringsfullt

De tre opposisjonspolitikerne har fulgt varslersaken på Madserud sykehjem tett. Nå mener de det er på tide at byrådet ser nærmere på varslingsrutinene i Oslo kommune.

Dagsavisen skrev torsdag om sju varslere fra Madserud sykehjem, som mener de ikke har blitt hørt av byrådsavdelingen som har behandlet varslet de sendte om kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøet og sykefraværsoppfølgingen på sykehjemmet.

– Jeg mener vi bør se nærmere på hvordan varslerordningen i Oslo kommune fungerer, og vil stille spørsmål om dette til helsebyråd Robert Steen i neste helse- og sosialutvalgetmøte 1. juni, sier Aina Stenersen fra Oslo Frp.

Hun er leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre. I likhet med Bjørg Sandkjær fra Oslo Senterparti og Maren Rismyhr fra Oslo Rødt, er hun skeptisk til byrådets behandling av varslet.

Byrådsavdelingen for helse og eldre ba Sykehjemsetaten som er Madserud sykehjems arbeidsgiver undersøke påstandene i varslet.

– Det er forståelig at arbeidstakerne har knyttet tvil til nøytraliteten i prosessen med varslene dersom Sykehjemsetaten behandlet saken, sier Aina Stenersen.

Dagsavisen har stilt spørsmål til Robert Steen og hans byrådsavdeling i denne saken, men byråden har ikke svart oss direkte, men henvist til svar fra kommunaldirektør samt svar han har sendt til Sps Bjørg Sandkjær om saken.

Folk som har bolig i Norge, må få anledning til å ta innreisekarantenen hjemme når de har vært i utlandet, mener Aina Stenersen i Oslo Frp. Saken blir tatt opp på Frps landsmøte i helgen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mener det er ubalanse

Bjørg Sandkjær (Sp) har stilt helsebyråd Robert Steen (Ap) spørsmål om hvordan varslet er blitt behandlet. Hun har fått svar, men sitter fortsatt igjen med spørsmål.

Advokatfullmektig Synne Bernhardt representerer de sju varslerne, og har framlagt dokumentasjon for Dagsavisen på at de avtalte samtaler med Sykehjemsetaten så varslerne skulle få fortelle sin side av saken, som hun mener ikke ble fulgt opp. Byrådsavdelingen er forelagt dette, men fastholder fortsatt at de har invitert varslerne til samtaler og at varslerne avslo disse.

– Det må være trygt å jobbe, og trygt å varsle i Oslo kommune. Dersom det stemmer at varslerne ikke har fått framført sin side av saken, og byrådsavdelingen bare har innhentet svar fra arbeidsgiversiden uten å la varslerne imøtegå dette, mener jeg det er bekymringsfullt. Vi må få mer informasjon på bordet, sier Sandkjær, og legger til:

– Det er ekstremt belastende å varsle om kritikkverdige forhold. Vi må skape en kultur i Oslo kommune der det er trygt å varsle, og der vi får fram alle sider av saken.

De sju varslerne jobber som helsefagarbeidere. I byrådsavdelingens oppsummering av saken og i sitt svar til Dagsavisen og Sandkjær, skriver de at de har snakket med de tillitsvalgte ved Madserud Sykehjem. Men de har ikke snakket med tillitsvalgte fra Fagforbundet som organiserer helsefagarbeidere, kun Norsk Sykepleierforbund som organiserer sykepleiere og deler av ledelsen. Det er Sandkjær er skeptisk til.

Dagsavisen har spurt byrådsavdelingen om hvorfor de ikke kontaktet Fagforbundet da de undersøkte varselet. Avdelingen svarer at de har etterstrebet bred involvering for å få saken grundig belyst, men svarer ikke konkret på hvorfor de ikke kontaktet Fagforbundet.

Ønske om lokal behandling

Årsaken til at varslet ble undersøkt av byrådsavdelingen og Sykehjemsetaten er fordi Oslo kommune har som prinsipp at varslingssaker skal løses på lavest mulig nivå.

Det mener Maren Rismyhr i Oslo Rødt er et viktig prinsipp for å ikke eskalere konflikter i arbeidslivet. Hun har selv erfaring som tillitsvalgt, men mener likevel at varslingsordningen ikke ser ut til å ikke ha fungert i denne saken. Rismyhr og Sandkjær har møtt tre av varslene og lyttet til deres opplevelser.

– Vi er veldig bekymra for varslerne det gjelder. Jeg mener de uten tvil har blitt dårlig behandla. Det skal ikke være sånn som de beskriver på en arbeidsplass, sier hun.

Helsebyråd Robert Steen svarer i sitt svar til Bjørg Sandkjær at byrådsavdelingen har lest all innkommet dokumentasjon og opplysninger fra advokatfullmektigen og Sykehjemsetaten, i tillegg til tillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund og vernetjenesten.

– Deres uttalelser støtter ikke påstandene i varselet, det ble derimot fremholdt at de omvarslede gjorde en god jobb og de kjente seg ikke igjen i varslernes beskrivelse av arbeidsforholdene ved Madserud sykehjem, skriver han.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!