Politikk

Slik er Oslo delt politisk

Oslofolk i bykjernen stemmer i stor grad på de rødeste partiene, mens i ytre by befester Høyre posisjonen som Oslos suverent største parti.