Politikk

Usikkerhet om smittesituasjonen før Stortingsvalget: Planlegger drive-thru stemming i Oslo

Ingen vet om pandemien har sluppet taket eller blir verre før Stortingsvalget 13. september. Nå planlegges det for alle scenarioer, og det kan bli aktuelt med drive-thru stemming der folk avleverer stemmeseddelen fra bilen sin.

Drive-thru stemming er forsøkt i flere andre land tidligere, her fra Israel som gikk til urnene i mars i år. Nå snuser valgstyret i Oslo på muligheten for å tilrettelegge for det samme her.

– Målet er selvfølgelig at alle skal ha muligheten til å stemme ved valget, også dersom folk er i karantene eller er sjuke og i isolasjon. Et av virkemidlene vi jobber med er å innføre muligheten for drive-in stemming, slik at folk slipper å gå ut for å stemme, men kan sitte inne i bilene sine.

Det sier ordfører i Oslo og leder av valgstyret i kommunen, Marianne Borgen (SV) til Dagsavisen.

Ulike scenarier

Smittetallene i både Norge og Oslo faller, og etter planen skal alle voksne nordmenn få tilbud om vaksine i løpet av sommeren. Likevel er det heftet stor usikkerhet ved hvordan pandemien faktisk ser ut når nordmenn skal gå til stemmeurnene og velge et nytt Storting 13. september. Derfor planlegges det nå for flere ulike smittescenarier og hvordan det kan løses, og på den måten havnet drive-thru stemming på bordet.

– Vi håper det ikke blir nødvendig å ta det i bruk. Men det er viktig at alle får muligheten til å stemme, også under en pandemi. Så vi planlegger for ulike scenarier, sier Borgen.

Marianne Borgen (SV) er ordfører i Oslo og leder av valgstyret.

Hun understreker at hun håper de slipper å ta i bruk bilstemming, men at de likevel må ha planene klare dersom det skulle bli eneste utvei.

– Vi har satt av to områder i byen for drive-thru stemming, bare sånn i tilfelle hvis smittetrykket er høyt. Vi har satt av arealer på Valle Hovin og Sjølyst. Men, som sagt, det vil bare bli satt i verk om det er et høyt smittetrykk, sier Borgen.

Uaktuelt med digitale stemmer

Uavhengig av smittesituasjonen til høsten sier Borgen at det ikke vil bli aktuelt med digital stemmegivning, for eksempel gjennom Altinn.

– Det vil ikke bli aktuelt. Det har vært diskutert med jevne mellomrom uavhengig av pandemien å innføre digital stemmegivning, men må du spørre valgdirektoratet om. Det er ikke bare å innføre digital stemming i Oslo ved dette valget, sier ordføreren.

Ellers ser valgstyret for seg at folk i større grad vil forhåndsstemme nå enn før, og stemmefunksjonærene blir opplært i smittevern i forkant av valget. Oslo kommune undersøker også nå muligheten for å sikre koronavaksine til funksjonærene før forhåndsvalget starter 10. august.

– Det er en demokratisk rettighet å få mulighet til å avgi stemme, og vi skal legge så godt til rette for det som overhodet mulig. Jeg håper smittesituasjonen i Oslo er annerledes enn i dag, slik at valget kan gjennomføres på mest mulig vanlig måte, men vi tar høyde for at det kan være ekstra smittevernhensyn å ta i valglokalene, sier Borgen.

Valgdagene i Oslo er 12. og 13. september. Forhåndsvalget starter 10. august og varer til 10. september.