Politikk

Oslo Høyre med krass kritikk av skolebyråden: – Lurer på om hun har sendt inn avskjedssøknad

Mobbeombudet i Oslo er svært bekymra for det skolemiljøet i Osloskolen og etterlyser en mer aktiv skoleeier. Den kritikken svarer ikke skolebyråd Inga Marte Thorkildsen på, mener Oslo Høyre.

– Jeg er irritert og sjokkert over at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ikke tok tak i utfordringene som mobbeombudet og elevombudet kartla i sin årsberetning. Barn og unge har ikke hatt det bra på skolen under pandemien, og flere viktige funksjoner fungerer ikke godt nok. Det må byråden svare for og ta tak i, sier Mehmet Kaan Inan, skolepolitisk talsperson i Oslo Høyre.

Dette er saken:

  • Sist uke skrev Dagsavisen om at mobbe- og elevombudet i Oslo la fram sin årsberetning om Osloskolen under pandemiåret 2020. Oslos mobbeombud Kjerstin Owren var svært bekymret for det psykososiale miljøet i skolen, og etterlyser en aktiv skoleeier, og at kommunen må være tettere på skolen.
  • Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen svarte i et tilsvar at ombudets rapport var en sterk påminnelse, men unnlot å svare på Oslo kommunes rolle som skoleeier. Hun trakk blant annet fram viktigheten av gratis aktivitetsskole (AKS) og at Oslo har ansatt 900 lærere.

Ikke imponert

Inan fra Oslo Høyre mener byrådet må ta grep nå.

– Det er nesten så jeg lurer på om hun har sendt inn avskjedssøknaden sin, når hun svarer på mobbeombudets bekymring med valgkampfloskler om gratis Aktivitetsskole (AKS). Har hun ikke noe ambisjon på vegne av elevene lenger? Jeg hadde forventet et svar om at hun tok disse bekymringene svært alvorlig, og at de faktisk skal ta tak i dette, sier Kaan Inan.

Saken fortsetter under videoen

Han mener for øvrig at byrådets AKS-tiltak ikke er godt nok. Med dagens ordning får alle førsteklassinger i Oslo gratis deltidsplass.

Det samme gjelder andreklassinger i ti utvalgte bydeler (inkludert Frogner og St. Hanshaugen på vestkanten), og for tredje- og fjerdeklassinger i åtte utvalgte bydeler.

AKS og lærere

Kaan Inan i Oslo Høyre vil heller ha gratis AKS til alle barn med husholdningsinntekt under en million, uavhengig av hvor de bor i byen.

– I dag anslås det at om lag 2.300 barn med husholdningsinntekt under en million ikke får gratis AKS under dette byrådet, og det anslås at rundt 7.500 barn med husholdningsinntekt over en million som bor på «riktig» side av byen likevel får gratis AKS, sier han.

Kaan Inan mener dessuten det blir feil av byråden å ta æren for lærerøkningen.

– Den største andelen av disse lærerne er finansiert av regjeringen, og ikke byrådets budsjettprioriteringer, sier han.

Omorganisering

Det siste året har Osloskolen vært midt i en stor omorganisering, der målet er at skolene skal få mer frihet. Denne prosessen må snus på, mener Oslo Høyre, slik at kommunen kan følge skolene tettere.

– Etatens jobb er ikke å vente på henvendelser fra skolene, de må selv ta initiativ til oppfølgning av skolene, sier han.

Mehmet Kaan Inan ønsker en permanent ordning som følger opp skolene, og reagerer på at det tverrfaglige team bestående av fagpersoner som ble opprettet i 2020, først var midlertidig.

– Hvorfor midlertidig? Dette var en av de viktigste støttefunksjonene skolene hadde under tidligere organisering med områdedirektører, som nå er fjernet. Rektorene i Skolelederforbundet ropte varsku og sa at årsaken til den urovekkende utviklingen i skolen er sviktende styringssignaler. Mobbeombudet skriver selv i rapporten at «kommunen må jobbe tettere med skolen».

Sjokk fra Høyre

Dagsavisen har forelagt skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) kritikken fra Oslo Høyre, og hun svarer dette:

– Høyre har ikke vært annet enn sjokkert siden vi tok over byrådet i 2015. Kanskje de snart heller kan komme over i en litt annen modus når vi skal løse etterdønningene etter denne pandemien. Det krever et tett samarbeid og en positiv grunnholdning, sier hun.

Hun påpeker også at det tverrfaglige teamet ikke lenger er midlertidig, men permanent.

– Det trodde jeg Kaan Inan visste og hadde han spurt ville han fått svar på det. I tillegg så jobber vi med mange forskjellige innsatser for å forbedre læringsmiljøet og bøte på en traumatisk situasjon med koronapandemien. Gjennom de årene vi har styrt nå har vi tatt tak i en rekke problemer som lå uløst. Aktivitetsskolen var bare en av en rekke av eksempler på utfordringer etter Høyre, sier Thorkildsen.

– Den lave lærertettheten var også ett eksempel og selv om det er riktig at regjeringen har finansiert deler av denne reformen så er det likevel slik at Høyre har vært imot lærernormen hele veien. Kanskje er det derfor kommunen har måttet trå til med 180 mill. kroner for å sikre nok ressurser for gjennomføringen, legger hun til.

Under omorganiseringen av Utdanningsetaten er det særlig skolelederne som har vært kritiske. Leder av Skolelederforbundet i Oslo, Trond Nilsen, sier til Dagsavisen at de for kort tid siden kom med klare forventninger til Utdanningsetaten og byråden under en høring i bystyret, og at de nå vil gi etaten tid til få bygge opp disse systemene. De har tidligere uttrykt at de trenger en sterk skoleeier i ryggen, og at de frykter en fragmentert Osloskole om det ikke kommer et forsvarlig system på plass.