Politikk

Vålerenga-foreldre raser mot byrådet: – Nå brenner det virkelig

Onsdag avgjør bystyret om Bane NOR får reguleringsvedtaket de trenger for å bygge togspor nær Vålerenga skole. Byrådspartiene støtter Bane NORs planer. Det får foreldrene på Vålerenga til å rase.

– Raymond Johansen var med på å redde Vålerengaparken i 2019. I sin tid som samferdselsbyråd, åpnet han i 1992 bommen på Galgeberg som stengte trafikken gjennom Vålerenga, noe vi er evig takknemlige for. Men nå vil han og bystyret vedta planene fra Bane NOR, og skade oppvekstvilkårene for barna her.

Det sier leder for FAU ved Vålerenga skole, Åsne Dahl Torp til Dagsavisen.

I Enebakkveien mellom Vålerenga og Kværnerbyen ligger det et lite boligfelt med et tjuetalls boliger, flere av dem verneverdige trehus. Trehusbebyggelsen kalles «Hylla», og må etter planen rives og flyttes for at Bane NOR skal kunne gjøre en nødvendig utbygging av togsporene på Brynsbakken, ifølge Bane NOR.

Rød støysone

Bane NOR har bedt bystyret om å fatte et reguleringsvedtak som sikrer togutbyggingen, og byrådspartiene har sagt de vil stemme fram forslaget. Det får foreldrene på Vålerenga til å rase. De har i likhet mer flere i lokalmiljøet bedt byrådet kreve at Bane NOR utreder andre løsninger. Dersom det skjer frykter FAU at et av skolebyggene til Vålerenga skole, og store deler av skolegården, fotball- og basketbanen, skolehagen og deler av gressletta – havner i rød støysone.

Rød støysone har høyest støynivå og er områder der det, ut ifra statlige retningslinjer, normalt ikke bør bygges boliger, og uansett ikke grunnskoler og barnehager, ifølge Oslo kommune. Kommuneplanens utgangspunkt er at det ikke skal etableres boliger eller andre støyfølsomme bygg i gul eller rød sone – med mindre det kan gjøres tiltak som kan få støynivået under grenseverdiene. Det kan likevel gjøres unntak for bygg som ligger i den såkalte avvikssonen, fordi det også skal tas hensyn til kollektivtransport.

Avviser påstanden

Byrådsavdelingen for byutvikling bestrider påstanden om at deler av skolen vil havne i rød støysone. Avdelingen viser til Plan- og bygningsetatens retningslinjer skal sikrer at prosjektet holder seg innafor grenseverdiene. Det har FAU-lederen liten tiltro til:

– Nå brenner det virkelig. I de utredningene som foreligger nå kommer det ene skolebygget, og den delen av skolegården som er mest i bruk til å havne i rød støysone. Det er den verste støysonen man kan være i, sier Åsne Dahl Torp.

Føler seg svikta

Hun mener at bystyret bør sende saken i retur, og be Bane NOR utrede andre løsninger, helst med lokk, slik at støyproblematikken blir borte. Skolen har rundt 600 elever, og ifølge Dahl Torp vil nærmere 1000 barn i nærområdet bli rammet av støy, inkludert barn i de nærliggende barnehagene.

Foreldrene føler seg svikta av byrådspartiene og særlig byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Østkanten er presset nok av fortetting og utbygging fra før. Etter alt og dømme ser det ut til at de har tenkt til å banke gjennom Bane NOR sine planer. Jeg er redd for at de ikke innser konsekvensene av det de er i ferd med å gjøre. Men det er ikke for seint å snu, toget har ikke forlatt perrongen, sier hun.

Dagsavisen har forelagt byrådslederens avdeling kritikken, og de henviser til at staten og Bane NOR har ansvar for togutbyggingen. Raymond Johansen har ikke besvart kritikken FAU retter mot ham.

Bekymra for barna

– Barna våre skal måtte konsentrere seg i en støy ingen voksne hadde akseptert på sin arbeidsplass. I utbyggingsfasen frykter vi at de skal jobbe døgnet rundt. Bane NOR har ikke utredet konkrete tiltak mot støy utendørs, fordi de mener dette først kan utredes når byggingen er startet. Vi er redd det ikke er satt av midler til støydempende tiltak i budsjettet, og vi frykter derfor at de støydempende tiltakene blir billige og dårlige, sier Dahl Torp.

Dersom vedtaket blir stemt fram, planlegger Bane NOR å starte med arbeidet i 2023. FAU-lederen har fått beskjed om at de planlegger oppstart i sommerferien for å skjerme barna.

– Det er i realiteten en veldig liten periode barna ikke er på skolen i sommerferien fordi Aktivitetsskolen (AKS) holder åpent deler av ferien, sier FAU-lederen Åsne Dahl Torp.