Politikk

Dette er planen for å åpne Oslo igjen: Byrådslederen vil teste 230.000 i uka

Oslo har snart vært stengt ned i et halvt år. Vaksinering og testing er veien ut, sier byrådsleder Raymond Johansen, som ber regjeringen endre reglene for å få fart på testingen.

– Det er særlig to ting som blir sentrale for Oslos plan om gjenåpning: Testing og vaksinering.

Det var beskjeden fra byrådsleder Raymond Johansen da han redegjorde for bystyret om smittesituasjonen i Oslo onsdag. Johansen har tidligere fått refs fra sine kolleger i bystyret for å ikke informere dem godt nok om smittesituasjonen og de ulike smitteverntiltakene til bystyret. Onsdag åpnet han kveldens bystyremøte med å gjøre nettopp det.

– De to siste ukene har vi ligget på i underkant av 50.000 tester i uka, og har testet 7 prosent av befolkningen. Men vi håper å teste langt flere framover. Vi ønsker å starte med screening av skoleelever, lærere og bygningsarbeidere, samt helsepersonell som ikke er vaksinert, sa Johansen.

230.000 i uka

Dersom disse massetestingene kommer på plass vil det bety 230.000 tester i uka. Det er en mangedobling fra dagens nivå, men kan være helt avgjørende for å få til en vellykket åpning av samfunnet i Oslo igjen. Oslo har hatt en sosial nedstenging siden november, og i forrige uke kom byrådet med de strengeste smittevernreglene siden pandemien kom til Norge. Skoler er stengte, det aller meste av fritidsaktiviteter er stengt, nesten alle butikker er stengt, barer og restauranter er stengt, og treningssentrene er stengt.

Det er mulig å få til testing på den skalaen, mener Johansen, og viser til at København kommune i forrige uke testet 27 prosent av innbyggerne. Problemet er at regelverket står i veien. Han ber nå regjeringen om å endre dette.

– Oslo kommune er klare til å gjøre vår del av jobben, men skal vi komme i gang med testing på denne skalaen er vi helt avhengige av regelendringer fra staten, sa Johansen, og presiserte:

– I dag er gjennomføringen av disse testene regnet som helsehjelp, noe som vil binde opp altfor mye av vårt helsepersonell. Her må Norge lære av andre land som har kommet lenger enn oss. I forrige uke testet København 27 prosent av befolkningen. Det viser at det er mulig med et langt større volum av tester enn vi ligger på i Norge i dag, sa Johansen.

Han ba også om at analysekapasiteten må oppskaleres betydelig.

– Skal vi virkelig få opp volumet på testing er vi avhengige av at statens analysekapasitet er god nok. Allerede med dagens testing i Oslo er vi bekymret for om folk får svar raskt nok, og det har vært bekymringer for presset analysekapasitet i Helse sør-øst.

Vaksinering

Det andre viktige punktet som kan gi Oslofolk et lys i enden av tunnelen er vaksinering. Johansen fortalte at 4,7 prosent av Oslos befolkning nå er fullvaksinert.

– Det er satt rundt 70.000 vaksinedoser i Oslo. 4,7 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Vi hadde håpet at vi hadde kommet lenger, men er samtidig glad for at store deler av de eldste er vaksinerte nå. Blant de over 85 er de aller fleste fullvaksinert. I denne aldersgruppen ser vi svært lite smitte, sa Johansen.

Oslo kommune er nå godt i gang med å vaksinere de litt yngre eldre, og snart vil yngre folk med stor risiko for å bli alvorlig syke eller dø av covid-19 få sin vaksine.

– Vi vaksinerer nå 75–84 år nå, og nærmer oss slutten på denne aldersgruppen. Deretter vil vi gå videre til 65–74 år, ca. 50.000 innbyggere. Samtidig vil vi vaksinere folk mellom 18 og 64 med særlig høy risiko for et alvorlig sykdomsforløp. Vi er klare til å sette alle vaksiner vi får, og håper at anslaget fra de nasjonale helsemyndighetene om vaksineleveransene slår til, sa byrådslederen til bystyret.