– Politikere lukker øynene for sex

For dårlig tilbud rundt sex og helse, mener unge Oslo-politikere. – Unge som debuterer tidlig seksuelt må også få tilgang på prevensjon.

– Politikere lukker kanskje øynene for at unge under seksuell lavalder har sex, sier Maria Røsok, daglig leder hos Sex og samfunn. Per i dag får unge mellom 16 og 22 år økonomisk støtte til å dekke deler av kostnadene for prevensjon. Det er ikke godt nok, mener unge Oslo-politikere. Nå vil Sosialistisk Ungdom, Arbeiderpartiets ungdomsparti og Unge Grønne samle troppene for å gjøre unge kvinners sexliv tryggere.

For dårlig tilbud

– I lys av abortinnstrammingen til regjeringen, er det veldig viktig at kvinner får bestemme over sin egen kropp. Da har prevensjon stor betydning, sier Sarah Lilleberg Safavifard, sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom.

– Hvis du er under eller over en viss alder, tar du kanskje ikke prevensjonsmidler fordi det koster for mye penger, forteller hun.

– Jeg har flere venner som tar hormonspiral før de fyller 20 år, fordi de vet at de ikke har råd etter det.

Ungdomspolitikerne mener alle jenter under 25 år burde ha tilgang på gratis prevensjon. Også de under 16 år.

– Unge som debuterer tidlig seksuelt må også få tilgang på prevensjon, og mulighet til å snakke trygt om sex, sier Safavifard. 

I fjor gjennomførte byrådet, etter forslag fra ungdomspartiene, en prøveordning med gratis prevensjon for unge under 16 år. Effekten av prosjektet er fremdeles uklar. Tidligere prøveprosjekter for gratis prevensjon i deler av Norge har bidratt til færre aborter.

Les også: Kraftig nedgang i unge jenter som får barn

Vil styrke helsestasjoner

Ungdomspolitikerne ønsker også å styrke helsestasjonene rundt i Oslo. Unge trenger en trygg og stabil arena for å snakke om og få hjelp til seksuell helse, mener de.

Safavifard synes tilbudet på dagens helsestasjoner er for dårlig.

– Hvis du trenger å stille spørsmål om helse, og kun kan få svar på helsestasjonen, kan du ikke vente til tirsdag neste uke med å få svar, argumenterer hun.

– Jenter trenger ikke prevensjon om litt, men nå.

Ifølge Safavifard fører dårlig tilbud til at for mange ber om hjelp på klinikken til Sex og samfunn.

For mange trenger hjelp

– Pågangen er for stor, bekrefter Røsok. Klinikken holder åpent mandag til torsdag fra klokken tre til syv. De fleste helsestasjonene i Oslo har åpent en eller to dager i uken. Åpningstidene varierer, men de fleste holder åpent i tre timer.

– Nesten førti prosent av alle åpningskvelder må vi stanse inntaket og stenge tidligere, fordi for mange kommer innom. Ofte må folk gå hjem uten å få svarene de trenger.  

I 2018 mottok de hele 57.000 henvendelser. 5600 flere tok kontakt i 2018 enn i 2017.

Årsmeldingen til Sex og samfunn viser at hele 18 prosent av ungdom i Oslo tok turen innom klinikken til Sex og samfunn i 2018. Røsok er enig i at åpningstider og bemanning på helsestasjoner i dag er for dårlig. 

Les også: KrFU krever gratis prevensjon til unge under 16 år

– Ofte har de veldig kort åpningstid. Det kan bli for uforutsigbart.

Røsok ønsker et likt tilbud for alle ungdommer i Oslo, uavhengig hvilken bydel de bor. I dag er det store forskjeller, forteller hun. 

Hun håper et bedre tilbud er i anmarsj. Sex og samfunn mener det må inkludere gratis prevensjon for de under 16 år. 

– Skolehelsetjenesten har blitt bedre. Neste steg er å løfte nivået på helsestasjonene, noe mange politikere er for, avslutter Røsok.