MER KOMPLEKST: Pasientene i kommunehelsetjenesten har helt andre og mer komplekse problemstillinger enn for noen få år siden. Dette må møtes av ansatte med høyere kompetanse, mener leder i NSF Oslo Line Orlund.

Pasienter slår, sparker og klyper personalet

Flere hundre avviksmeldinger fra Oslos sykehjem forteller om utagerende og til dels voldelige pasienter.

En gjennomgang Dagsavisen har gjort viser at nærmere 300 av avviksmeldingene ført fra 1. januar i år til 31. august i år, omhandler episoder der brukere på sykehjem har vært utagerende, aggressive eller direkte voldelige.

Det rapporteres om ufin og trakasserende ordbruk, men også kvelertak, spark, slag, kloring og spytting.

BAKGRUNN: Feilmedisinering og lav bemanning dominerer avviksmeldinger fra Oslos sykehjem

Truende

Som en ansatt melder:«Beboer slår, sparker, klyper og kaster etter personalet i forbindelse med aftenstell.»

En ansatt fra et annet sykehjem skriver om hvordan avdelingen kan preges av dette:

«Beboer dyttet til en annen medbeboer. Løp etter ham i stuen. Han hadde et glass i hånden som han truet med å kaste på både beboere og ansatte.»

LES OGSÅ: Holdt i jerngrep av pasient

Må øke tryggheten

Fylkesleder Line Orlund i Norsk Sykepleierforbund Oslo forteller at utagerende pasienter er en del av hverdagen.

– Om pasienten har problemer med å uttrykke seg kan det føre til at pasienten blir aggressiv, sier Orlund.

En del av sakene er knyttet til demenspasienter. Et av symptomene ved demens kan være plutselig endret humør og atferd, samt språkproblemer. Orlund understreker at denne type pasienter er en viktig gruppe, som må tas hensyn til.

– Hovedproblemet her er ikke at det ikke er nok folk på jobb, men at det ikke er folk med riktig kompetanse, sier Orlund, og legger til:

– Det er en av mange grunner til at andelen sykepleiere i eldreomsorgen må opp – for å øke tryggheten, sier Orlund.

LES OGSÅ: Tvinger ansatte til å holde kjeft

Kompetanse

Pasient- og brukerombudet i Oslo, Anne-Lise Kristensen, forteller at også de får en del saker som omhandler utagerende brukere.

– Tiltak mot dette handler om bemanning, men ikke minst om å ha kompetanse nok til å kunne håndtere slike situasjoner, sier Kristensen.


For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

 

Fylkeslegen: – Tvang er strengt regulert

I enkelte av avviksmeldingene Dagsavisen har fått innsyn i, kommer det også fram at ansatte har låst døren for å holde pasienter under kontroll.

Fungerende fylkeslege i Oslo og Akershus Petra Turet Olsen sier håndtering av pasienter som blir aggressive, er en av de vanskeligste situasjonene for ansatte på sykehjem å håndtere.

Men bruk av tvang er strengt regulert i norsk lovgivning, og en må ha et tvangsvedtak for å kunne bruke tvang.

– Hvis det er en vanskelig dement pasient, er det fort en situasjon som kan gjenta seg, og da skal det fattes vedtak. Vedtaket skal være for det beste til pasienten, ikke for å beskytte de ansatte. Det er ofte det vanskelige.

Det heller ikke lov å fatte vedtak for å beskytte de andre brukerne på avdelingen.

 

Oslo Høyre: – Skyver skyld

Høyres Eirik Lae Solberg slår tilbake mot eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Eldrebyråden uttalte denne uka at sykehjemsetaten ikke har sett noe til pengene som skulle gå til å gjøre de mye omtalte avviksmeldingene i eldreomsorgen, klare til innsyn.

Eirik Lae Solberg (H) mener hun forsøker å legge skylden over på det forrige byrådet for at innsynsbegjæringen tar tid.

– Det som er tilfellet er at den forrige eldrebyråden Aud Kvalbein presenterte en tidsplan for innsyn for helse- og sosialkomiteen i bystyret, der november var den planlagte måneden for offentliggjøring, sier Lae Solberg til Dagsavisen.

Første oversikten over avviksmeldingene ble offentliggjort nå i desember. Her er det avviksmeldinger fra 20 kommunale sykehjem og helsehus, samt 8 private sykehjem.