Pasienter og pårørende positive til Gaustad

Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus ønsker et nytt og moderne sykehus så raskt som mulig.

 

 

– Vi vil ha et nytt og moderne sykehus så raskt som mulig. Om det ligger på Gaustad eller Ullevål er i prinsippet ikke viktig, men hvis vi får et nytt kompakt sykehus på Gaustad med sterke fagmiljøer er vi fornøyd med det, sier leder for Brukerutalget Tove Nakken til Dagsavisen.

Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus (OUS) er en organisasjon som representerer pasientene og de pårørende, og består blant annet av representanter for pasientorganisasjoner som Kreftforeningen.

De fungerer som en slags vaktbikkje i OUS, og har en rådgivende rolle for Helse Sør-Øst og direktøren ved OUS.

Les også: Jan Bøhler (Ap): – En helt urealistisk sykehusplan

Sykehusbråk

De siste ukene har det vært bråk om Oslos sykehus etter at det ble kjent at Helse Sør-Øst vil vrake Ullevål sykehus til fordel for et stort nytt sykehus på Gaustad.

Særlig har det blitt bråk rundt at Ullevål som alternativ for et nytt sykehus ikke skal utredes, men kun belyses i en prosess som skal stå ferdig allerede om en måned.

– Vi ønsker oss et kompakt sykehus. Vi er redde for at dersom sykehuset blir liggende på Ullevål vil vi få vanlige 4–5 etasjers sykehusbygg mange lange korridorer. Det er bedre å bruke heis enn sparkesykkel.

– Utover det er vi mest opptatt av et samlet og godt fagmiljø. Vi trenger ikke to hjerteavdelinger med en kilometers avstand. Eller to nevrokirurger med en kilometers avstand. Det viktigste er et godt pasienttilbud, ikke geografi, sier Nakken.

Les også: Moxnes anklager Helse Sør-Øst-sjefen for bløff: – Det er ikke han, men vi, som bestemmer om vi skal bygge på Aker eller ikke (+)

Høye blokker

Styreleder i Helse Sør-Øst Svein Gjedrem sa til Dagsavisen tidligere denne uka at det er helt umulig å sette i gang byggingen av et nytt sykehus på Aker uten at man samtidig gir grønt lys til salg av Ullevål.

Dersom Stortinget skulle vedta å utrede Ullevål som alternativ til Gaustad vil det dermed forsinke hele sykehusprosessen.

Det frykter Brukerutvalget.

– Vi trenger ikke flere runder om lokalisering nå. Man må bare ta en avgjørelse.

Noen av hovedinnsigelsene mot Gaustad som plassering for et nytt sykehus er at tomta er trang, og at man må bygge høyere bygninger enn man vanligvis tillater i Oslo for få plass til alle funksjoner. Samtidig vil det bli vanskelig å bygge ut sykehuset i framtida dersom det skulle bli behov for det.

Men det poenget mener Nakken at man kan se forbi.

– Vi ser at det blir tett på Gaustad. Men hvis reguleringsmyndighetene kan diskutere seg fram til bedre løsninger er det det som går raskest. Det blir ikke mer enn 12–13 etasjer i disse blokkene, og blokker må det bli på Ullevål også. Det er aldri lett med store prosjekter, men dette er blitt planlagt i snart 10 år, sier Nakken.

Koordinator for Brukerutvalget, Stine Selfors, presiseres overfor Dagsavisen at det ikke er vedtatt noe standpunkt om lokalisering i utvalget.