Nye veiutbygginger vil føre til økte utslipp av klimagasser, men transportetatene tror likevel på halverte utslipp totalt sett. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

På vei mot halverte utslipp?

Fram mot 2030 får Norge nær én million flere innbyggere. Samtidig vil godstransporten øke med 30 prosent. Likevel tror transportetatene at klimagassutslippene fra sektoren kan halveres.

 

– Er det mulig?

Det var spørsmålet jernbanedirektør Elisabeth Enger stilte da Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kystverket og Avinor la fram sitt forslag til plangrunnlag for Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 i går.

– Er det mulig? spurte Enger etter å ha skissert de enorme utfordringene transportsektoren står foran.

LES OGSÅ: Bensinkrangel på trappene

Uoppnåelige ambisjoner?

For ikke bare er ønsket at befolkningen skal kunne fortsette å reise like mye som før, selv om vi hurtig er i ferd med å bli veldig mange flere. Målet er også at vi skal reise sikrere enn i dag, selv med enda flere lastebiler på veiene. Og dette skal vi altså få til samtidig som transportsektoren skal halvere sine utslipp av klimagasser. Det vil tilsi kutt på mange millioner tonn med CO2, ettersom transportsektoren i dag står for om lag en tredel av de samlede utslippene her til lands.

Ingen skal være i tvil om at det vil bli vanskelig å få til disse kuttene. Så sent som fredag skrev Dagsavisen at trafikkveksten på norske veier i fjor var den største siden 2007. Rekordstort salg av elbiler var på langt nær nok til å demme opp for en ny vekst i utslippene av klimagasser, påpekte Naturvernforbundet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Varsler utslippsvekst

Samtidig er det slik at en rekke igangsatte og planlagte veiprosjekter vil bidra til enda mer trafikk og dermed enda større utslipp. Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV nevner i den sammenheng ny E18 i Asker og Bærum, den såkalte Vestkorridoren. Ifølge transportetatenes plangrunnlag vil denne veiutbyggingen alene innebære økte utslipp på til sammen 40.600 tonn CO2 i året.

– Samtidig vil samfunnet påføres et økonomisk tap, fordi utbyggingen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, påpeker Holmås Eidsvoll, med henvisning til transportetatenes egne beregninger.

– Vi må løse problemene og ikke gjøre dem større, tilføyer hun.

Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, har også noe han gjerne skulle ha sagt i den anledning. Hans utgangspunkt er transportetatenes ønske om en tredje rullebane på Gardermoen, noe som også er en del av plangrunnet for NTP.

– Planen legger opp til å doble antallet passasjerer på Gardermoen innen 2050. Det er totalt uansvarlig, og vil gi fortsatt kraftig økning i klimagassutslippene fra flytrafikk. Alle forstår at vi må fly mindre, ikke mer, om vi skal unngå katastrofale klimaendringer, sier Haltbrekken.

LES OGSÅ: Oslo SV: Trenger E18-alternativer

Bilparken må byttes ut

– Er det mulig?

Blant de mange som ventet på jernbanedirektør Engers svar i Plenumssalen i Regjeringskvartalet i går, var også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Svaret er ja, kom det så fra jernbanedirektøren.

Men hun drøyde ikke lenge med å tilføye at transportetatene vil trenge mye hjelp for å lykkes, både fra gavmilde politikere som vil prioritere transportsektoren i de kommende budsjettene, og fra de framtidsrettede, innovative hjernene i forskermiljøene og næringslivet.

– Vi tror på teknologiske gjennombrudd, sier Enger.

Følgende er bare noe av det som ifølge transportetatene er nødvendig for å få til en halvering av utslippene innen 2030, og for å få helt utslippsfri transport i 2050:

  • Innen 2025 må alle nye privatbiler, bybusser og lette varebiler være nullutslippskjøretøy.
  • Innen 2030 må alle nye tyngre varebiler, 75 prosent av de nye langdistansebussene og 50 prosent av de nye lastebilene være nullutslippskjøretøy.
  • Innen 2030 må biodrivstoff årlig erstatte så mye som 1,7 milliarder liter fossilt drivstoff.
  • Mer gange og sykkel samt tung kollektivsatsing i mange av de største byene, er også nødvendig.

– Nå starter reisen som er den politiske delen av dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han regner med endelig vedtak i Stortinget neste sommer. Hvor mye av NTP som blir slik transportetatene ønsker, er uklart, men Solvik-Olsen er glad for at de også har vektlagt vedlikehold i så stor grad.

– Det vi får mest henvendelser om er dårlige veier og problemer på jernbanen, sier statsråden.

LES OGSÅ: Hver fjerde bussjåfør har sovnet bak rattet