Det har vært store søppelproblemer i Oslo etter at Veireno fikk ansvaret i høst.

Over 20.000 klagde - kun hundre klager førte fram

Over 20.000 klager har Renovasjonsetaten fått inn etter at søppelproblemene i Oslo har tårnet seg opp. Likevel har det kun gitt mulkt for hundre av tilfellene.

– Det er ikke noe mål for oss å gi mulkt, det er et middel for å komme i normal drift i henhold til kontrakten, sier kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i REN til Aftenposten.

Ifølge avisen hadde REN registrert 21.462 klager. Hvis alle de hadde en avfallsbeholder, ville det alene gitt grunnlag for 21,5 millioner kroner i bot for hver dag de ikke ble tømt.

– Vi er mye mer opptatt av at det settes inn flere biler og flere mannskaper enn av å gi mulkt. I kontrakten står det at vi kan kreve dagmulkt. Vi gjør løpende vurderinger av hvor hensiktsmessig det er å kreve dagmulkt vurdert opp mot andre sanksjonsmuligheter i kontrakten, sier Dalen.

Søppelfirmaet Veireno har i forhold til kontrakten sluppet veldig billig unna, for satsene ligger på 1.000 kroner per dag for avfallsbeholdere under 1.200 liter og 6.000 kroner for over.

REN har bare i oktober pålagt søppelfirmaet å betale ekstrakostnader for rundt 5 millioner kroner, opplyser de i en pressemelding.
Veireno-eier Jonny Enger sier de selvfølgelig har budsjettert med ekstra oppstartsutgifter.

– Litt mer har det blitt, men det er full håndterbart.

(NTB)