Oslos regning for Hafslund-aksjene redusert etter ankesaken

Oslo kommunes regning for tvangsinnløste Hafslund-aksjer blir lavere enn tingretten slo fast, men kommunen må likevel ut med en milliard kroner.

Borgarting lagmannsrett slo torsdag i sitt overskjønn fast at innløsningssummen per aksje skal være 137,50 kroner, ned fra tingrettens 147,13 kroner, skriver E24.

Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum, som til sammen kontrollerte rundt 90 prosent av aksjene i kraftselskapet Hafslund, lanserte i april i 2017 planer om å dele selskapet mellom seg og løse ut minoritetsaksjonærene.

Kommunens omstruktureringsselskap Oslo Energi Holding (OEH) tilbød minoritetsaksjonærene 96,75 kroner per aksje. Rundt 1.500 minoritetsaksjonærer takket etter Hafslund-styrets anbefaling nei, fordi de mente aksjene var verdt mer.

I februar 2019 ble de tidligere Hafslund-aksjonærene i en dom fra Oslo tingrett tilkjent over én milliard kroner ekstra sammenlignet med hva OEH hadde tilbudt dem. Men måneden etter begjærte Oslo kommunes heleide selskap overskjønn i saken. Årsaken er at de mener at tingretten la feil premisser til grunn for verdsettelse av Hafslund-aksjen.

Etter lagmannsrettens overskjønn blir avsavnsrenten for det usikrede beløpet, altså summen over de 96,75 kronene Oslo kommune først tilbød minoritetsaksjonærene, satt til 2,5 prosent. Tingretten fastsatte til sammenligning 1,51 prosent.

Advokat Filip Truyen i Wikborg Rein, som har representert KLP, MK Pensjon og Folketrygdfondet i saken, sier til E24 at Oslo kommune dermed må punge ut nærmere en milliard kroner.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.