11 treff for "klemetsrudanlegget"

Høyre er også for karbonfangst på Klemetsrud. Men Oslo må ta en del av regninga selv.

Raymond Johansen og Espen Barth Eide (begge Ap) vil at regjeringa skal sikre karbonfangst i statsbudsjettet

Forprosjektet på Klemetsrudanlegget er snart ferdig. Nå starter de politiske prosessene som kan knuse Oslos og Raymond Johansens klimadrøm.

CO2-avgift for selskaper som brenner avfall

Søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud henter søppel helt fra England og slipper ut 400.000 tonn CO2 i året. Nå er byrådet, der MDG har miljøbyråden, positive til å utvide med en ovn til, og hente inn enda mer avfall til forbrenning.

Skal Oslo få på plass renseanlegg for CO2 på Klemetsrud er de helt avhengige av milliardstøtte fra EU. Det ligger an til en råtøff kamp om framtida til hovedstadens viktigste klimaprosjekt.

Oslos finansbyråd, Einar Wilhelmsen, er ikke imponert over statens Klimakur-rapport.

Det haster med å få på plass et gjenvinningsanlegg for plast på Østlandet, mener Oslo Høyre.

Det haster med å få på plass et gjenvinningsanlegg for plast på Østlandet, mener Oslo Høyre.

Oslo kan feire seg selv over at byen har blitt Europeisk Miljøhovedstad. Det har skjedd fordi Oslo har gått foran i klimakampen, men hadde aldri skjedd uten en borgerlig regjering. De viktigste grepene for klimakutt i Oslo sa de rødgrønne nei til.