72 treff for "james stove lorentzen"

La oss satse på de selskapene som både har et grønt og kommersielt perspektiv, skriver James Stove Lorentzen.

I sin 1. mai-tale på Youngstorget serverte byrådsleder Raymond Johansen usannheter og lettvinte påstander. Høyre forventer mer fra Oslos byrådsleder. La oss ta det punkt for punkt.

Undervurderer behovet både for lokalsykehus og effektiv samordning med kommunal helsetjeneste, skriver James Stove Lorentzen.

I Dagsavisen mandag 15. april kan vi lese Siri Jensruds synsing om eldreomsorgen i Oslo. Det er godt at hun er ydmyk nok til å be om unnskyldning på vegne av samfunnet til en pasient som har fått særs dårlig behandling på det kommunale Ryen sykehjem.

Oslo Høyre er klar på at de 4 Groruddalbydelene skal til nye Aker sykehus og at Aker skal bygges så fort som rå er.

Senest i Dagsavisen 21. februar skremmer Fagforbundets Iren M. Luther med «svenske tilstander» i omsorgssektoren.

Leder av Fagforbundet angriper Oslo Høyres ønske om mangfold og brukervalg i velferden. Men i sin iver etter å ramme Oslo Høyres politikk hardt, bommer han fundamentalt på mål.

Sykehjemsbeboer Kjell Johansen skriver om sine tanker rundt det helsevesenet han en gang var så stolt av, en stolthet som nå falmer. Kjære Kjell, det er det ingen grunn til.

..men byråden tar æren.

Odd Egil Rambøl harselerer over de private leverandørene. Men han bommer i sin iver etter å sette private i et uheldig lys og latterliggjøre regjeringen i samme slengen.