214 treff for "idrettsanlegg "

Barn og unge på Mortensrud risikerte å stå helt uten idrettsanlegg når de gamle fotball- og landhockeybanene skal rives neste år. Nå blar byrådet opp for å sikre både nye og midlertidige anlegg i Oslo sør.

Stavanger kommune åpner utendørs idrettsanlegg etter hvert som idrettslagene er klare til å starte organisert aktivitet innenfor de retningslinjene helsemyndighetene har gitt.

Men fortsatt stengt for organisert trening.

Totalt 301 idrettsanlegg i Viken fylke har mottatt til sammen 271 millioner kroner gjennom årets tippemidler. 18 av de millionene har tilfalt anlegg i Drammen, og hvilke anlegg det er kan du finne ut her.

Byrådet setter av 178 friske koronamillioner for å få fortgang i nødvendig oppgradering av skoler, barnehager, boliger og idrettsanlegg.

22 millioner kommunale kroner er lagt på bordet for å ferdigstille nye garderober og klubblokaler på Hinna.

– Mortensrud er et utsatt område som gang etter gang får negativ omtale, sier Amjad Munir. Nå frykter han at det store Mortensrudprosjektet stopper opp når byrådet ikke har satt av en krone.

Minst 35 kommunale bygg og anlegg fikk vannskader.

Byrådet har gitt KFUM Arena grønt lys.

Nye millioner til kompensasjon av idrettsarrangører og full momskompensasjon for idrettsanlegg er regjeringens bidrag til idretten i revidert nasjonalbudsjett.