1731 treff for "byrådet"

Leder Aina Stenersen (Frp) av Oslo kommunes helse- og sosialutvalg sier hun vil ta opp saken om utkastelsen av en barnefamilie på Tøyen i Oslo bystyre til uken.

182 plasser på rusinstitusjoner i Oslo skal legges ned de neste årene, og rusavhengige som trenger hjelp skal i stedet flyttes ut i bydelene.

Oslo-politikerne er uenige i om det skal være mulig å innføre portforbud som smitteverntiltak. Byrådet ønsker blant annet unntak for hjemløse og rusavhengige.

Byrådet har besluttet å be finansutvalget om å sende saken om forpakteravtalene i Maridalen tilbake til byrådet. Samtidig forlenges forpakternes kontrakt på sine gårder med ett år.