134 treff for "byhistorie"

Politisk strid om en plass i bybildet er uvanlig. Det opplevde formannskapets medlemmer i Stavanger da de i 1934 da de skulle ta stilling til et forslag fra byens gatenavnsutvalg om at kjøpmann B. Christophersen skulle få en plass oppkalt etter seg.

Kjærligheten til en 800-åring startet i O-fagstimene på Bragernes.

Nå skal de fremføre konsert i forbindelse med byjubileet.

BYHISTORIE: Førti år er gått siden historien om cowboyen som skulle snu «Alexander Kielland», utspilte seg. I de siste månedene av 1980 var den fargerike amerikaneren Scot Kobus en gjenganger i det lokale - og for så vidt også det nasjonale,- nyhetsbildet.

En byhistorie det stinker av. I dobbel forstand. Nattmannens jobb og lønn ga ikke akkurat status.

Byhistorie: Hundehistorier fra gamledager

Oslo byhistorie

BYHISTORIE: Flere enn Charles Darwin har vært opptatt av artenes opprinnelse. 63 år etter at Darwin publiserte sitt hovedverk i 1859, førte stridsspørsmål om artenes opprinnelse til at stavangerske hermetikkfabrikanter fikk nært kjennskap til livet i engelske rettssaler.

Byhistorie med Engwall Pahr-Iversen.

BYHISTORIE: Redaktøren, oppvigleren og Venstre-politikeren Oddmund Vik ble Stavangers store lysmester da byen ble elektrifisert. Som målmann og formann i det nye elektrisitetsverkets styre beordret han selvsagt «vert ljos».