797 treff for "arbeidskraft"

Nav har analysert trendene i arbeidsmarkedet fram mot 2035. Deres spådom er at arbeidsmarkedet blir mer ustabilt, og at folk må regne med hyppigere jobbskifter.

Mímir Kristjánsson (Rødt) ønsker flere faste ansatte og færre innleide i arbeidsmarkedet.

Nav har analysert trendene i arbeidsmarkedet fram mot 2035. Deres spådom er at arbeidsmarkedet blir mer ustabilt, og at folk må regne med hyppigere jobbskifter.

Nav har analysert trendene i arbeidsmarkedet fram mot 2035. Deres spådom er at arbeidsmarkedet blir mer ustabilt, og at folk må regne med hyppigere jobbskifter.

Utenlandsk arbeidskraft i Oslo går rett i produksjon eller sendes til bofellesskap med andre etter ankomst til Norge, ifølge Bygningsarbeidernes fagforening.