133 treff for "FAU"

Alle må få mulighet til å bidra i en ny prosess.

Et forslag om endring i opplæringsloven lovfester ikke lenger foreldre- og elevmedvirkning som FAU og elevråd. Forelder Jørn Eriksen er redd det fører til at demokratiet i skolen vil bli fjernet. – I verste fall kan rektor si «dette har jeg ikke tid til å drive med».

FAU-leder Sanaz Hadian-Gundersen kommer med tre konkrete forslag som kan gjøre livet her bedre.

Flytt ungdomstrinnet til andre siden av veien eller bygg ny skole på Nabbetorp.

Skolesjefen i Stavanger merker seg innspill fra FAU-ledere.

FAU-ledere i fem Stavanger-skoler er svært bekymret etter kutt i penger til norskopplæring for barn uten norsk som morsmål.

Politiker-toppene og FAU er uenige med Kommunedirektøren. Torsdag avgjøres Vaulen skoles framtid.

– Et spark til de som har valgt friskoler for barna sine, sier FAU-leder.