Search magnifying glass

1315 treff for "Bompenger"

1.februar 2021 starter innkrevingen av bompenger for Ryfast.

Tecsidel, leverandøren av utstyr til Ryfast, har tekniske problemer og får ikke ferdigstilt testing av utstyret til innkreving av bompenger før dette er løst.

DEBATT: I media ble det til at bompenger var den viktigste samfunnsutfordringen politikerne skulle løse etter valget høsten 2019. Så kom korona.

Gigantprosjektet Rogfast er ett skritt nærmere realisering når Stortinget nå vedtar finansieringen. Billig blir det ikke, verken for staten eller bilistene.

Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) risikerer å bli kastet som partileder på helgens landsmøte.

En enstemmig nominasjonskomité i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gikk inn for delt lederverv for Frode Myrhol og Cecilie Lyngby.

Etter et halvt års utsettelse på grunn av covid-19 er det nå satt en dato for avslutningen på bompengeinnkreving over de to Svinesundbruene.

Mindre trafikk under koronapandemien gjør at bompengestasjonen på Svinesund trolig først blir borte i løpet av første kvartal neste år, sannsynligvis i februar.

Mindre trafikk under koronapandemien gjør at bompengestasjonen på Svinesund trolig først blir borte i løpet av første kvartal neste år, sannsynligvis i februar.